Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen: Här är det bäst och sämst att vara barn

Pressmeddelande -

Rädda Barnen: Här är det bäst och sämst att vara barn

Rädda Barnen rankar världens länder och beskriver de allvarligaste hoten mot barns uppväxtvillkor.

Rädda Barnen rapporterar i en ny undersökning att mer än hälften av alla världens barn, det vill säga över 1.2 miljarder, är utsatta för väpnade konflikter, fattigdom och könsdiskriminering.

Rapporten som heter The Many Faces of Exclusion, och som ges ut för andra året i rad i samband med International Children’s Day, beskriver hur de tre ovannämnda faktorerna bidrar till att barndomen tas ifrån miljoner barn över hela världen.

Rapporten rankar 175 av världens länder, utifrån var det är bäst och sämst för barn att leva. Rankningen är baserat på faktorerna generellt hälsotillstånd, tillgång till mat och utbildning samt hur utbrett barnarbete, barnäktenskap, tidiga graviditeter samt våld mot barn, är i länderna.

Singapore och Slovenien rankas högst, därefter kommer Norge, Sverige och Finland. Åtta av de tio länderna i botten ligger i Väst- och Centralafrika. Niger hamnar på sista plats för andra året i rad.

Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare, kommenterar rankningen genom att konstatera att det visserligen görs framsteg men att det inte går tillräckligt snabbt. Det som är särskilt oroande är att gapet mellan fattiga och rika ökar i många delar av världen.

"Mer än hälften av världens barn föds in i en ofrihet och utan möjlighet att göra egna livsval. Detta på grund av att de är flickor, lever i svår fattigdom eller i en farlig konflikt. Barnäktenskap, barnarbete och undernäring är starka bidragande faktorer till att barndomen tas ifrån barn."

"Om vi inte handlar, kommer vi aldrig möta de mål som FN:s medlemsländer beslutade år 2015, och som är att år 2030 ska varje barn överleva, utbilda sig och vara trygg. Regeringar kan och måste göra mer, för att ge varje barn den bästa möjliga start på livet."

Rapporten visar också att situationen under det gångna året har förbättrats i 95 av länderna, men försämrats i 40.

Rapporten kom också fram till att:

  • Över en miljard barn lever i fattiga länder. 240 miljoner av dessa befinner sig i konflikt, och mer än 575 miljoner flickor lever i länder där ojämlikhet mellan könen är ett stort problem.
  • Nästan 153 miljoner barn lever i länder där samtliga av de tre ovannämnda hoten finns. Däribland Sydsudan, Somalia, Jemen och Afghanistan.
  • Faktorer som undernäring, sjukdomar och bristfällig sjukvård, dödar mer än 20 så många barn i konfliktområden jämfört med områden som inte är i konflikt.
  • Fallen av barnarbete är 77 procent högre i länder som är drabbade av konflikt. Konflikter bidrar också till att flickor bli mer utsatta för barnäktenskap.
  • Bara fyra av 34 länder i konflikt har nått det värdsliga genomsnittet för hur många som får grundskoleutbildning.
  • De fattigaste flickorna i världen genomgår i genomsnitt tre gånger så många förlossningar som de mest förmögna.
  • Trots deras ekonomiska, militära och teknologiska styrka, hamnar USA (36), Ryssland (37) och Kina (40) längre ner än samtliga västeuropeiska länder.
  • I Asien har situationen förbättrats för 76 procent av länderna. Ett av de länder som det gått sämre för är Filippinerna, som fått en ökad nivå av undernäring vilket hämmar den positiva utvecklingen.

För Ali*, 14, som lever i Jemen, är konflikt och fattigdom en del av vardagen. Han bor i ett enkelt skyddsrum, och försörjer familjen efter att hans pappa blivit skadad i ett luftangrepp.

“När det hände grät jag och min bror. Vi var jätterädda och förstod inte vad som hände. Nu är jag inte längre rädd för luftangrepp. Vi har blivit vana att leva i krig.”

Trots att han jobbar hårt för att försörja sin familj, berättar han att de ofta är hungriga.

“Innan kriget brukade jag har roligt och leka med mina kompisar. Vi hade det bra. Nu är det krig och det påverkar allt.”

Rädda Barnen uppmanar regeringar att se till, att barn inte dör eller behöver lida av skäl som skulle kunna förhindras. Rädda Barnen kräver att barn får en framtid som inte kantas av undernäring, tidigt eller påtvingat äktenskap, eller för tidiga graviditeter. De ska inte heller bli tvingade till barnarbete, och de ska ha tillgång till adekvat utbildning.

*Ali heter egentligen något annat.

För frågor eller intervjuer: 

Anne Thorngren, pressekreterare Rädda Barnen, anne.thorngren@rb.se.
Rapport, bilder och rörligt material finns tillgängligt vid förfrågan.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33