Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen fortsätter att kämpa för barnets rättigheter, minst ett århundrade till om så krävs

Pressmeddelande -

Rädda Barnen fortsätter att kämpa för barnets rättigheter, minst ett århundrade till om så krävs

Rädda Barnen fyller 100 år. 1919 startades Rädda Barnen i Sverige med en uttryckt vision om att varje barn har rättigheter som inte bör inskränkas.

19 november år 1919 startade barnrättsorganisationen Rädda Barnen. Vid denna tidpunkt hade första världskriget precis slutat, och då som nu, var det barnen som var de största offren i krig. Idag finns Rädda Barnen i 120 länder runt om i världen.

Det är en global trend att rättigheter utmanas och trycks tillbaka. Rädslan i samhället för det som är främmande är framträdande. Acceptansen för förslag, som för några år sedan var otänkbara, har fått genomslag. Även inom de stora etablerade partierna. Volymdiskussion om migration, ifrågasättande av rättigheter, utveckling och bistånd, är några exempel på detta.

Men motkraften finns i hela civilsamhället. När barn på flykt behöver oss som mest, ställer folkrörelsen Rädda Barnen sig upp och hjälper behövande. Under flyktingkrisen 2015 var vi på plats, på Greklands stränder, i Aleppo såväl som i Alingsås. I dag kämpar vi för att ta hem de svenska barnen från läger i nordöstra Syrien, och höjer vår röst för att stoppa utvisningarna av barnfamiljer och unga till Afghanistan.

Våra 67 000 medlemmar kommer inte att tystas! Rädda Barnens roll är att fortsätta stå upp mot orättvisa och vara obekväm. Så har det varit sen starten och så kommer det att fortsätta vara.

I Sverige ser vi med oro på hur klyftorna ökar mellan barn som växer upp i ekonomisk trygghet, och de barn som lever i social och ekonomisk utsatthet. Allt färre barnfamiljer nås av familjepolitiska satsningar, och år 2018 var det 448 barn som vräktes enligt Kronofogdens statistik. Var femte barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp.

Riksdagens beslut i juni 2018 att inkorporera barnkonventionen i svensk lag var en stor seger. Lagen som träder i kraft 1 januari 2020, måste nu få starkt genomslag i praktiken och genomsyra alla områden där barn berörs.

Som världens största självständiga barnrättsorganisation kommer vi att fortsätta att kämpa för barnets rättigheter, både internationellt och i Sverige. Minst ett århundrade till om så krävs!

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30