Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen:330 miljoner barn riskerar att rekryteras till väpnade grupper–det är tre gånger fler än 1990

Pressmeddelande -

Rädda Barnen:330 miljoner barn riskerar att rekryteras till väpnade grupper–det är tre gånger fler än 1990

Nästan 200 miljoner barn lever nära världens dödligaste krigszoner* (gäller för 2020), och siffran har stigit med nästan 20 procent från året innan. Det framgår av Rädda Barnens nya rapport "Stop the War on Children: A Crisis of Recruitment" som släpps idag, och som framförallt belyser barn som rekryteras till väpnade grupper. 

I rapporten, som har tagits fram i samarbete med Peace Research Institute Oslo (PRIO), framkommer också att:

  • Väpnade grupper som rekryterar barn, ökade under pandemin från 85 (2019) till 110 (2020).
  • FN beräknar att nästan 8 600 barn rekryterats under 2020, vilket är ca 25 barn om dagen och en ökning med 10 % från föregående år. Dock representerar dessa siffror sannolikt bara en bråkdel av alla fall.
  • Afghanistan följt av Syrien och Jemen, är de länder där barn löper störst risk att rekryteras. I dessa länder är det flest andel barn som lever nära grupper som har rekryterat barn.

Faktorer som fattigdom och utebliven skolgång, bidrar till att barn riskerar att rekryteras. Detta är också faktorer som har förvärrats under pandemin. Många barn söker sig också självmant till grupperna för att tex få skydd mot övergrepp och/eller få uppleva en känsla av gemenskap.

Arbetsuppgifter för barnen kan t ex vara att bemanna checkpoints, agera som spioner eller lägga minor. Flickor, vilka inte rekryteras lika ofta som pojkar, används främst till att agera självmordsbombare, eftersom de är mindre benägna att dra uppmärksamhet till sig.

Konsekvenser för barn som rekryteras är många och allvarliga. De löper stor risk för att få skador, olika typer av funktionshinder, kronisk psykisk eller fysisk sjukdom, PTSD, utsättas för sexuellt våld eller att dö.

-Vi var vid floden och badade, när en väpnad grupp kom och tvingade in oss i en skog. Först torterade de oss. Sedan lärde de oss hur man dödar och kidnappar människor. Det var en fruktansvärd tid”, säger Jean**, 17 år.

Han tvingades att ansluta sig till en väpnad grupp i Demokratiska republiken Kongo, innan han räddades av Rädda Barnens partnerorganisation KUA.

-Idag lever fler barn än någonsin i någon av världens dödligaste krigszoner. Där riskerar de att bli skadade både psykiskt och fysiskt , tvångsrekryterade eller dödade. Dessutom brottas deras familjer med utmaningar såsom fattigdom, torka, översvämningar och hunger. Vi kan tackla vår tids stora utmaningar när vi arbetar tillsammans. Det har vi visat vid framställningen av covid-vaccinet. Nu måste vi göra samma sak för att skydda barn i och från konflikt.” säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

Detta är Rädda Barnens sjätte rapport i serien ”Stop the war on children”. Rapporten släpps årligen och belyser de allvarliga brott barn utsätts för i konflikter.

*Rapporten definierar att barn bor nära en konflikt om de befinner sig 50 km eller närmare.
**Namnet är fingerat.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.