Gå direkt till innehåll
Premiär för skolturné om kärlek, heder och rättigheter

Pressmeddelande -

Premiär för skolturné om kärlek, heder och rättigheter

Rädda Barnen, Folkteatern i Gävleborg och Länsstyrelsen Östergötland ger sig ut på skolturné med teaterföreställningen «KÄRLEKEN ÄR FRI!?». Förställningen bygger på texter av sju dramatiker och visar hedersproblematiken genom flera olika berättelser. Målet är både att stötta utsatta ungdomar – att ge dem kraft, hopp och mod att förändra sin situation – och att informera om ungas rättigheter för samtliga verksamma inom skolan.

- Teatern är ett verktyg för oss att berätta om att ungdomar har rätt att bestämma vem de ska få älska, vem de ska få gifta sig med samt rätten till sin kropp och sexualitet. När vi skildrar hur kärleken i vissa fall kontrolleras, ger det oss en bred ingång att prata om mänskliga rättigheter i stort, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Teaterföreställningen ”KÄRLEKEN ÄR FRI!?" handlar om individens rättighet att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur och samhälle. Teatern är en del i en temavecka i skolan som ger elever möjlighet att diskutera innebörden av barns rättigheter tillsammans med ansvariga vuxna. Skolturnén kommer att pågå till april 2017 och riktar sig främst till skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Luleå och Umeå.

Länk till turnéplan

Röster om föreställningen och trailer

 

FAKTA
Kärleken är fri (Turné 2014-2017) är ett Arvsfondsprojekt i samarbete mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg. Det är en fortsättning på projektet Det handlar om kärlek och syftar till att synliggöra barns och ungdomars rätt till ett liv fritt från hot, våld och övergrepp, samt utveckla och säkra stödet till utsatta. Bland annat ska ett nationellt stödforum byggas upp tillsammans med flera frivilligorganisationer under hösten. Inom projektet kommer ett pedagogiskt material kring hedersproblematik och stöd på internet riktat till skolpersonal tas fram. Pojkars särskilda utsatthet som både förövare och offer kommer att lyftas upp och uppmärksammas.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33