Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Oklart om budgeten lever upp till barnkonventionen

Rädda Barnen välkomnar regeringens höjning av anslaget för insatser för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Men det finns ett stort behov av att få en klar bild över hur mycket av statens resurser som totalt går till att förverkliga barns rättigheter.

Barnets rättigheter spänner över flera budgetområden som exempelvis migration, utbildning, rättsväsendet och internationellt samarbete. Enligt barnkonventionen ska staten förverkliga rättigheterna till det yttersta av sina tillgängliga resurser. Men idag går det inte att säga att Sverige lever upp till detta åtagande:

- Det är glädjande att regeringen med sin höjning med 11 miljoner kr visar att barnrättsfrågor är en politiskt prioriterad fråga. Men eftersom det inte finns en särskild barnbudget eller en barnbilaga är nästan helt omöjligt att se hur mycket av statens resurser som totalt går till att förverkliga barns rättigheter. Vi önskar att regeringen till nästa år tar fram en modell där detta tydliggörs, säger Agneta Åhlund, chef över Rädda Barnens Sverigeprogram.

Rädda Barnen ser fram emot att regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska fortsätta samarbetet för att utveckla metoder för att säkerställa barns rättigheter i praktiken. Mycket är på gång i kommuner och landsting men det finns fortfarande ett stort behov av stöd från SKL framöver.

Rädda Barnen välkomnar en översyn av hur föräldrar med växelvis boende barn kan få bostadsbidrag. Höjningen av bostadsbidraget för familjer med barn är positivt men underhållsstödet, som endast har höjts med 100 kr sedan 1997, behöver en översyn.

- Underhållsstödet är ett stöd som helt enkelt inte har hängt med i utvecklingen. För många föräldrarna kan det ha helt avgörande betydelse –  är man utan marginaler är varje liten utgift utöver det allra nödvändigaste väldigt svår att få ihop till, säger Agneta Åhlund.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.