Följ Rädda Barnen

Oklart om budgeten lever upp till barnkonventionen

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2013 07:25 CEST

Rädda Barnen välkomnar regeringens höjning av anslaget för insatser för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Men det finns ett stort behov av att få en klar bild över hur mycket av statens resurser som totalt går till att förverkliga barns rättigheter.

Barnets rättigheter spänner över flera budgetområden som exempelvis migration, utbildning, rättsväsendet och internationellt samarbete. Enligt barnkonventionen ska staten förverkliga rättigheterna till det yttersta av sina tillgängliga resurser. Men idag går det inte att säga att Sverige lever upp till detta åtagande:

- Det är glädjande att regeringen med sin höjning med 11 miljoner kr visar att barnrättsfrågor är en politiskt prioriterad fråga. Men eftersom det inte finns en särskild barnbudget eller en barnbilaga är nästan helt omöjligt att se hur mycket av statens resurser som totalt går till att förverkliga barns rättigheter. Vi önskar att regeringen till nästa år tar fram en modell där detta tydliggörs, säger Agneta Åhlund, chef över Rädda Barnens Sverigeprogram.

Rädda Barnen ser fram emot att regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska fortsätta samarbetet för att utveckla metoder för att säkerställa barns rättigheter i praktiken. Mycket är på gång i kommuner och landsting men det finns fortfarande ett stort behov av stöd från SKL framöver.

Rädda Barnen välkomnar en översyn av hur föräldrar med växelvis boende barn kan få bostadsbidrag. Höjningen av bostadsbidraget för familjer med barn är positivt men underhållsstödet, som endast har höjts med 100 kr sedan 1997, behöver en översyn.

- Underhållsstödet är ett stöd som helt enkelt inte har hängt med i utvecklingen. För många föräldrarna kan det ha helt avgörande betydelse –  är man utan marginaler är varje liten utgift utöver det allra nödvändigaste väldigt svår att få ihop till, säger Agneta Åhlund.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube