Gå direkt till innehåll
Ökad amning i utvecklingsländer kan minska barnadödligheten med 20 procent

Pressmeddelande -

Ökad amning i utvecklingsländer kan minska barnadödligheten med 20 procent

Om fler mammor börjar amma direkt efter förlossningen kan barnadödligheten bland nyfödda minska med över 20 procent. Det motsvarar 830 000 barn varje år. Rädda Barnens nya rapport Superfood for babies visar att amning under första levnadstimmen och enbart bröstmjölk de kommande sex månader bokstavligen kan rädda liv. Samtidigt har amningsfrekvensen i världen stannat av.

Rädda Barnens nya rapport Superfood for babies visar vilken positiv inverkan amning kan ha på barnadödligheten.

- Om alla barn ammades under den första timmen av livet och får i sig råmjölken (colostrum) uppskattar vi att 830 000 nyfödda dödsfall skulle kunna förhindras varje år. Det är 95 barn varje timme. Och om mammor uppmuntras att uteslutande amma upp till sex månader skulle många fler barn skyddas från dödliga sjukdomar som lunginflammation och diarré. Det är en fråga om liv och död, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

Samtidigt har de internationella amningssiffrorna stannat av, och till och med minskat i Östasien och några av Afrikas mest folkrika länder som Etiopien och Nigeria. De främsta orsakerna bakom minskad amning är:

·  Traditionella, negativa sedvänjor och socialt tryck på mammorna att sluta amma.

·  Brist på barnmorskor och annan utbildad vårdpersonal.

·  Avsaknad av lagstiftning kring exempelvis betald mammaledighet.

·  Olämplig marknadsföring från vissa mjölkersättningsproducenter.

För kvinnor som föder med hjälp av professionell vårdpersonal är chansen dubbelt så stor att de börjar amma under den så viktiga, första timmen. Men idag saknas 3,5 miljoner vårdanställda världen över. Genom att minska det gapet skulle antalet ammande mammor kunna öka dramatiskt.

- De enorma framsteg som redan gjorts för att minska barnadödligheten skulle kunna påskyndas än mer om fler mammor uppmuntrades att amma, säger Elisabeth Dahlin.

Superfood for babies visar hur vissa mjölkersättningsproducenter ibland använder tvivelaktiga marknadsföringsmetoder. I strid med de etiska riktlinjer som finns kring marknadsföring av bröstmjölksersättning uppger exempelvis 20 procent av hälsoarbetare i Pakistan att de tagit emot gåvor med logotyper från mjölkersättningsproducenter, som receptblock, pennor och kalendrar. 11 procent av mammorna uppger att de sett eller läst om mjölkersättningsprodukter på kliniker eller sjukhus. 

Ladda ner rapporten "Superfood for babies"

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30