Gå direkt till innehåll
Nytt kunskapsmaterial från Rädda Barnen: Om allt det roliga och jobbiga på nätet

Pressmeddelande -

Nytt kunskapsmaterial från Rädda Barnen: Om allt det roliga och jobbiga på nätet

Säker på nätet! är ett material för mellanstadiebarn som lyfter både det roliga och det jobbiga med att vara på nätet. Syftet är att skapa nyfikna samtal mellan barn och vuxna om allt det som händer digitalt. Det kan användas i skolan, på fritids eller i andra verksamheter, men också hemma.

- Vi vill att barnen ska veta vilka rättigheter de har på nätet och att de kan gå till en vuxen om något händer. Det är alltid vårt ansvar som vuxna att se till att barnen är trygga, var de än är, berättar Anna-Karin Köhler, Rädda Barnens psykolog med fokus på barns digitala liv.

Säker på nätet! består av tre korta filmer:

  • Bra vän på nätet - Barnen i filmen delar sina bästa tips, men pratar också om vilka utmaningar som finns. Polisen berättar om när det kan röra sig om mobbning.
  • Dela och inte - I filmen diskuteras: Vad är okej att dela och vad får man inte dela? Vilka saker kan vara olagliga för vuxna att dela med barn? Polisen berättar vad som händer vid en anmälan och vad man kan göra om någon frågar efter nakenbilder.
  • Skumt på nätet - Denna film handlar om hur man kan upptäcka om något är skumt och vad man kan göra om något konstigt eller läskigt händer.


Till alla filmerna kommer aktivitetsblad med övningar som knyter an till de olika temana. På Rädda Barnens sida för barn Lilla.rb.se finns fler tips och quiz om trygghet på nätet som barn och vuxna kan göra tillsammans.

Materialet riktar sig alla vuxna som möter barn i mellanstadieåldern, såsom skolpersonal och föräldrar. Underlaget passar väl att använda i undervisningen, men Anna-Karin Köhler vill också gärna se att vårdnadshavarna pratar med sina barn om livet på nätet. Att prata om nätet varje dag gör det lättare att prata även om något jobbigt skulle hända.

- Barnen kan ta med sig aktivitetsbladen hem när de är klara med dem i skolan. De kan till exempel utmana sin familj i Säker på nätet!-bingot, ett spel som uppmuntrar till samtal om det digitala livet, avslutar Anna-Karin Köhler.

För att vara så relevanta som möjligt, har Rädda Barnen skapat och testat allt material tillsammans med barn. Materialet är sedan kvalitetssäkrat av Rädda Barnens psykologer. Projektet har möjliggjorts genom finansiering från Google.org.

För att komma igång med Säker på nätet! och ta del av allt material, klicka på denna länk: Säker på nätet! – gör det lättare att prata om nätet (raddabarnen.se)
Om du har frågor om Säker på nätet! kontakta lilla@rb.se
För mer info om barns liv på nätet, besök: www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/trygg-pa-natet/

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.