Gå direkt till innehåll
Nytt domslut ger hopp om en förändring för barnen som sitter fast i läger i nordöstra Syrien

Pressmeddelande -

Nytt domslut ger hopp om en förändring för barnen som sitter fast i läger i nordöstra Syrien

Rädda Barnen har länge arbetat för att de barn som tillsammans med sina föräldrar hålls frihetsberövade på obestämd tid utan rättegång i läger i nordöstra Syrien ska tillåtas komma hem. Så länge barnen finns i lägren är deras liv och hälsa allvarligt hotade. Inte ens de mest grundläggande av barnens rättigheter kan säkerställas i lägren och de måste därför ges möjlighet att återvända till sina hemländer tillsammans med sina föräldrar. Det är också en förutsättning för att rättssäkra brottsutredningar ska kunna inledas.

Förra veckan föll en viktig dom i Europadomstolen. Domstolen slog fast att Frankrike brutit mot artikel tre, andra paragrafen av protokoll fyra i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna: “no one shall be deprived of the right to enter the territory of the State of which he is a national”.

Domen måste bli en väckarklocka för alla regeringar som undvikit att hjälpa sina barn hem från lägren. Men domen borde också leda till att det internationella samfundet tar ett gemensamt ansvar för att stänga lägren. Den internationella koalition som bildades för att bekämpa IS, där Sverige ingår, har ett särskilt ansvar. Hållbara lösningar måste utarbetas för de tiotusentals barn och deras familjer som nu har hållits frihetsberövade i många år utan rättegång. Ännu finns också svenska barn kvar i lägren. Hållbara lösningar måste utgå från FN:s barnkonvention och övrig internationell lagstiftning. Att låta lägren i nordöstra Syrien fortsätta vara ett svart hål, ett undantag där internationell lag inte gäller, är varken moraliskt försvarbart eller i det internationella samfundets intresse.

Rädda Barnen arbetar som global rörelse med att påverka regeringar runt om i världen att agera för barnen i de här lägren. Läs gärna den här artikeln från Australien.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.