Gå direkt till innehåll
Nya siffror från Rädda Barnen och Unicef: Antalet barn i fattigdom riskerar att öka med 86 miljoner

Pressmeddelande -

Nya siffror från Rädda Barnen och Unicef: Antalet barn i fattigdom riskerar att öka med 86 miljoner

Nya beräkningar, framtagna av Rädda Barnen och Unicef, visar att antalet fattiga barn i låg- och medelinkomstländer, riskerar att öka med 86 miljoner, 15 procent, under 2020. Detta beroende på den ekonomiska nedgången orsakad av coronakrisen. Totalt kommer då 672 miljoner barn att leva i fattigdom världen över.

Nästan två tredjedelar av dessa barn bor i Afrika söder om Sahara och i södra Asien. Länder i Europa och Centralasien står för den största ökningen, upp till 44 procent i hela regionen.

Rädda Barnen varnar för att de ekonomiska effekterna slår extra hårt mot barnfamiljer. Inkomstbortfall innebär att familjer inte har råd med basbehov såsom mat och vatten. Barn riskerar också att inte få tillgång till sjukvård eller utbildning. Antalet barnäktenskap riskerar dessutom att öka samt antalet barn som utsätts för våld och annan typ av exploatering.

-De här siffrorna är skrämmande. De ekonomiska effekterna av Covid-19 slår hårt mot barnen. Hunger och undernäring påverkar barns hälsa oerhört negativt och kan ge stora konsekvenser både på kort och lång sikt. Om vi agerar nu kan vi mildra virusets konsekvenser för barn som lever i utsatthet, säger Rädda Barnens generalsekreterare, Helena Thybell.

Två tredjedelar av världens familjer har inte möjlighet att få stöd från offentliga trygghetssystem. T ex så omfattas bara 16 procent av familjer i Afrika av ett socialförsäkringssystem. Familjerna har mycket svårt att klara långvariga ekonomiska kriser.

För att mildra effekterna av viruset för barn kräver Rädda Barnen att regeringar genomför en snabb och stor utvidgning av de sociala trygghetssystemen. Det kan t ex innebära kontantöverföringar, barnbidrag till fattiga familjer samt matutdelning. Det är åtgärder som snabbt ger effekt vid akuta ekonomiska behov. Det hjälper också länder att förbereda sig för framtida ekonomiska chocker.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.