Gå direkt till innehåll
Ny skrift om vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Pressmeddelande -

Ny skrift om vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Rädda Barnen lanserar i dag skriften "På marginalen" som innehåller barn och ungas egna röster om hur det kan vara att växa upp i en familj som har det dåligt ställt i Sverige. Skriften synliggör och visar hur verkligheten kan se ut för det enskilda barnet – bakom siffror, tabeller och diagram.

Genomgående i barnens beskrivningar är att de begränsas av avgifter, kostnader och bristande resurser. Det kan leda till att barnen inte kan vara lika delaktiga som andra när det gäller exempelvis fritidsaktiviteter, utbildning och viktiga sociala sammanhang. De oroar sig mycket för att bli retade och flera av barnen beskriver hur den knappa ekonomin kan påverka relationen till vänner.

- Man kan inte umgås med andra vänner på samma sätt, man kan inte gå med på bio eller fika och sånt. Det gör att man hamnar helt utanför den gemenskapen och jag har faktiskt märkt att jag har förlorat många vänner för att jag inte har kunna göra det som dom vill. (Tjej, 17 år)

- Det är genom att lyssna på barnen själva som vi kan förstå och skapa träffsäkra insatser som förbättrar uppväxtvillkoren för de här barnen, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

Barnen önskar sig bland annat fler organiserade fritidsaktiviteter, att få gå på bio någon gång, ett par gympaskor eller ett busskort. Men det handlar sällan om själva aktiviteten i sig eller att man vill ha vissa dyra prylar bara för de är häftiga – det handlar återigen om att få vara med.

- Det är inte så att man bara vill ha för att ha. De som inte vet något om spelen i datorn eller telefonen, får inga vänner. De vill ha det för att andra ska tycka om dem. Man vill bli omtyckt. Därför vill man ha de här sakerna. (Kille, 13 år)

Barnen har exempelvis fått frågan om hur de upplever och påverkas av familjen ekonomiska situation. Vad fattas dem och vad har de själva har för förslag på vad som kan underlätta vardagen? Vad anser de om begreppet fattigdom och varför är det så svårt att prata om pengar?

"På marginalen" kan laddas ner här.

Hur har vi tagit fram skriften?
Materialet bygger främst på tolv djupintervjuer med barn i åldern 7–18 år och en så kallad höring tillsammans med barn i grupp. Barn och unga har kontaktats via såväl Rädda Barnens egna- som externa verksamheter. De har tillfrågats om de vill delta i en intervju respektive höring om sina upplevelser av att växa upp i en familj där man har svårt att få pengarna att räcka till. Rädda Barnen har också samlat och dokumenterat erfarenheter från andra verksamheter och projekt där vi själva regelbundet möter barn och unga.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.