Gå direkt till innehåll
Ny rapport med barns vittnesmål: uppdraget kvarstår ett år efter Haiyan

Pressmeddelande -

Ny rapport med barns vittnesmål: uppdraget kvarstår ett år efter Haiyan

Ett år efter tyfonen Haiyan är uppdraget inte slutfört för att barnen ska kunna återgå till den tillvaro som de hade före katastrofen. Den slutsatsen drar Rädda Barnen efter att ha intervjuat barn i de värst drabbade områdena i Filippinerna. Deras berättelser vittnar om ett samhälle som långt ifrån har återhämtat sig efter den förödande storm som dödade omkring 6000 människor och drabbade nästan sex miljoner barn.

- Det var en enorm humanitär insats som gjordes av oss och många andra organisationer, men budskapet från barnen ett år senare är tydligt: Vi är inte klara. En svår uppgift är att se till att familjerna kan försörja sig själva igen, det är något vi arbetar mycket med just nu och kommer att göra i åtminstone två år framöver, säger Ylva Sperling, Rädda Barnens expert på barn i krig och katastrofer, som just kommit hem från katastrofområdet.

I rapporten ”Are we there yet?” ger barnen både ris och ros åt hjälpinsatserna som kom igång direkt efter stormen. Många familjer kunde inte försörja sig längre, och fortfarande beskriver barnen hur de går hungriga för att deras föräldrar inte har några pengar till mat. Många familjer har heller inte haft råd att bygga upp sina hem, återställa odlingsmark eller bygga nya fiskebåtar. Det råder brist på rent vatten eftersom ledningsnätet inte har kunnat återställas än, vilket gör att i många familjer är det barnen som får ansvara för att bära hem vattendunkar. Sammantaget skapar det en situation där barnen känner stor oro för framtiden.

- Rädslan som de upplevde i samband med katastrofen sitter fortfarande i hos många barn.  De försöker sakta med säkert komma tillbaka till en någorlunda normal tillvaro, men den tryggheten är väldigt skör. Det gäller att få hela samhället att förstå och prioritera barnens behov, för det är alltid de som drabbas värst av sådana här händelser, säger Ylva Sperling.

Haiyan är den största tyfon hittills som drabbat ett befolkat landområde. På lördag den 8 november är det ett år sedan den nådde Filippinerna och gjorde flera miljoner människor hemlösa. I de värst drabbade områdena förstördes så gott som samtliga skolor - sammanlagt omkring 17 500 skolor och 2500 daghem.

Rädda Barnen var en de första organisationerna på plats efter katastrofen och har till dags dato gett stöd till omkring 800 000 barn och vuxna. Rädda Barnen har bland annat stöttat och försett familjer utan inkomstkälla med provisoriska bostäder, hälsovård, och inköpskuponger. En av de viktigaste uppgifterna blev också att snabbt sätta upp provisoriska skolor, utbilda lärare, och skapa barnvänliga platser där barn kan få psykosocialt stöd. Under det gångna året har 45 000 barn besökt någon av Rädda Barnens 75 barnvänliga platser i området som drabbades av Haiyan. På lördag är det ett år sedan tyfonen 

För intervju med Ylva Sperling, kontakta Lovisa Göransdotter: 08 698 9288 eller lovisa.goransdotter@rb.se 

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material