Gå direkt till innehåll
 Rädda Barnen larmar om en ohållbar situation för många barn och unga.
Rädda Barnen larmar om en ohållbar situation för många barn och unga.

Pressmeddelande -

Ny rapport från Rädda Barnen: Stora risker för barn och unga som återvänder till Afghanistan

På torsdag samlas EU:s ledare i Bryssel för att diskutera unionens framtida migrationspolitik. I anslutning till mötet larmar Rädda Barnen om en ohållbar situation för många barn och unga som återvänder från Europa till Afghanistan. Stater i Europa återsänder tusentals barn och unga till Afghanistan utan att garantera deras säkerhet. Barn och unga återvänder till ett liv i isolering på grund av säkerhetssituationen, de utsätts för rekryteringsförsök till väpnade grupper och till att begå våldshandlingar. Majoriteten planerar att fly igen.

Rapporten ”From Europe to Afghanistan: Experiences of Child Returnees” belyser återvändandeprocessen de senaste fem åren i europeiska länder; Norge, Sverige och Tyskland. Studien inkluderar 53 barn och unga som återvänt till Afghanistan, samt dussintals intervjuer med föräldrar och vårdnadshavare samt med viktiga aktörer i Afghanistan.

Studiens huvudsakliga slutsatser:

  • Närmare tre fjärdedelar av de barn och unga som intervjuats framhåller att de inte känt sig trygga under återvändandeprocessen. Mer än hälften rapporterade olika former av tvång eller våld, även bland barn och unga som uppgett att de återvänt frivilligt.
  • Nästan en av fem angav att de efter återvändande hade blivit utsatta för försök till tvångsrekryteringar till olika väpnade grupper.
  • Ungefär hälften anlände till Afghanistan ensamma eller i sällskap enbart av polis.
  • Enbart tre ensamkommande fick en specifik återintegreringsplan.
  • Tre fjärdedelar överväger att migrera på nytt.
  • Medan 45 av 53 gick i skola i Europa, gjorde bara 16 det efter återvändandet till Afghanistan.

– Europeiska stater överger sitt ansvar att erbjuda barn och unga som flytt en långsiktig lösning där deras grundläggande rättigheter tillgodoses. Europa upphör att skydda och stötta mycket utsatta barn och unga i princip så fort de sätter fot på afghansk mark. De lämnas i en mycket farlig miljö med ett minimalt stöd, säger Ola Mattsson, Rädda Barnens Sverigechef.

En annan faktor är att många som återvänder är födda utanför Afghanistan och aldrig har varit i landet innan de skickades dit. Barn och unga som återvänder blir också stigmatiserade på grund av vistelsen i Europa. Många upplever att de inte lyssnas till under asylprocessen och att de inte förstår vare sig den eller vilka deras rättigheter är.

Tillförlitlig data om gruppen som återvänder saknas, vilket försvårar olika former av insatser, isolerar redan utsatta barn och unga och utsätter dem för allvarliga risker. Denna rapport ska ses som en värdemätare för de allvarliga utmaningar som finns med utvisningar till Afghanistan. Utvisningar bör, som Rädda Barnen tidigare krävt, stoppas tills djupare och mer omfattande undersökningar görs av stater som ansvarar för beslut om utvisningar.

– Ny data från FN visar att första halvan av 2018 var den dödligaste hittills för civila afghaner, med närmare 1700 dödade och tusentals skadade på grund av konflikter. Bland dessa var 363 dödade och 992 skadade barn. Samtidigt rapporterar FN om att skolor i allt högre grad är mål för attacker. Detta är tydliga bevis på att Afghanistan inte är en trygg plats för barn och unga att sändas till, avslutar Ola Mattsson.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.