Gå direkt till innehåll
Ny rapport från Rädda Barnen: I skuggan av kriget – syriska barns röster om ett liv på flykt

Pressmeddelande -

Ny rapport från Rädda Barnen: I skuggan av kriget – syriska barns röster om ett liv på flykt

Idag släpper Rädda Barnen en ny rapport som bygger på röster från barn och unga som flytt kriget i Syrien till omliggande länder. Rädda Barnen har pratat med över 200 barn i Libanon och Norra Irak. I rapporten berättar barnen själva om vad det innebär att växa upp som flykting i ett främmande land. Rapporten visar de risker som barn utsätts för och hur livet på flykt påverkar deras psykosociala hälsa.

- Att barn drabbas hårt av konflikter är ingen nyhet. Men det rapporten visar är att det inte bara är hotet om våld eller traumatiska minnen från konflikten som påverkar barns psykosociala hälsa. Lika stor påverkan har det att föräldrarna inte tillåts arbeta, bristen på fritidsaktiviteter och att ofta inte finns en skola att gå till, säger Inger Ashing, Ordförande för Rädda Barnen

Berättelserna visar på ett antal områden som ökar stressen och den psykosociala ohälsan hos barn: fattigdom, risken att utsättas för våld, separation från familj och vänner, ytterst begränsade möjligheter att gå i skolan samt risken att bli bortgift. Flickor och pojkar drabbas olika. Pojkar utsätts i högre grad för diskriminering och våld. Flickor drabbas extra när säkerhetsläget och ekonomiska problem leder till att föräldrarna inte ser någon framtid för deras döttrar

 -Vi tillbringar hela dagen i våra tält. Vi hjälper våra mödrar att städa och laga mat. På grund av trakasserier från pojkar kan vi inte lämna tälten ensamma. Vi måste följas av våra fäder eller bröder för att gå någonstans, även till affären eller Rädda Barnens barnvänliga plats, säger en 15-årig flicka i Norra Irak

Trots att behoven av psykosocial hjälp till barn och unga som växer upp i konfliktområdet är enorma är FN:s insats som ska skydda barn kraftigt underfinansierad - cirka 26 procent av budgeten är finansierad för 2015. Rädda Barnen ser allvarligt på att Sverige och det internationella givarsamfundet inte gör tillräckligt för barnen som lever i skuggan av kriget i Syrien.

-Vi måste satsa mer för att nå de mest utsatta barnen som bor som flyktingar i Syriens grannländer, inte mindre. Den här rapporten visar tydligt på den svåra situation som många av barnen lever i. Barnen måste prioriteras såväl ekonomiskt som politiskt, säger Inger Ashing.

Rädda Barnens samlade insatser i regionen har nått över 2 200 000 barn i regionen sedan kriget i Syrien startade. Hela rapporten finns nedan.

För mer info och intervjuförfrågningar till Inger Ashing eller Jannes Grudin vänligen kontakta Jakob Andersson, pressansvarig på 0733 553507 eller jakob.andersson@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30

Relaterat material