Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Statsministern ser inte de ökande klyftorna och barnministern kallar oss oseriösa

Rädda Barnen kommenterar:
Efter att Rädda Barnen i tisdags för åttonde året presenterade rapporten om barnfattigdom i Sverige har reaktionerna varit många. Det är glädjande att en överväldigande majoritet av både politiker och opinionsbildare tar barnfattigdomsrapporten på allvar och oroas över siffrorna. Däremot har vi inte utan en viss förvåning noterat att statsministern betvivlar våra metoder och att barnministern ifrågasätter kopplingen till Barnkonventionen.

Statsminister Reinfeldt ställer sig frågande om klyftan mellan fattiga och rika familjer har ökat och hänvisar till mätningar som visar på motsatsen. Rädda Barnen väljer, som tidigare år, att hänvisa till Statistiska Centralbyråns inkomstfördelningsundersökning som visar att samtidigt som det går bra för de flesta barnfamiljer så har de mest ekonomiskt utsatta halkat efter.

Barn-och äldreminister Maria Larsson (KD) anser att Rädda Barnen är oseriösa som hävdar att den höga barnfattigdomen i Sverige är ett brott mot Barnkonventionen.

Sverige har förbundit sig att i lagstiftning och praxis följa vad som står i Barnkonventionen. Detta står också tydligt på regeringens hemsida.

Barnkonventionens artikel 4 innebär att varje land ska göra sitt yttersta inom de ramar man har till förfogande. Det innebär att större krav ställs på de rika länderna – vi förväntas göra mer och gå längre än de nationer som inte har lika stora ekonomiska resurser. Barnkonventionens artikel 2 förbjuder dessutom diskriminering av barn bland annat på grund av föräldrars sociala status; och i artikel 27 kan man läsa om alla barns rätt till en skälig levnadsstandard.

FN:s barnrättskommitté ansvarar för att se hur staterna efterlever Barnkonventionen. På regeringens hemsida kan man också läsa om kommitténs senaste utlåtande: ”Med tanke på Sveriges resurser och övriga resultat i arbetet med barnets rättigheter förväntar sig barnrättskommittén att Sverige ska ännu bättre leva upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen. (…) insatserna som görs på lokal och regional nivå i Sverige ska leda till minskade skillnader i levnadsvillkoren för barn oavsett av var det bor i Sverige.” Rädda Barnen konstaterar att Sverige år efter år – oavsett regering – misslyckas med detta.

Vår rapport visar att 220 000 barn i Sverige levde i fattigdom år 2008. Vi har år efter år presenterat siffror på barnfattigdom och krävt åtgärder från olika regeringar. Nu är det dags att riksdag och regering tar tag i frågan på allvar: vi vill se en nationell handlingsplan och konkreta politiska åtgärder för att förebygga och bekämpa barnfattigdomen i Sverige.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.