Följ Rädda Barnen

Mat till 200 000 i Haiti

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:54 CET

Tre veckor efter jordbävningen är det fortfarande många barn och vuxna som saknar mat. I samarbete med FN kommer Rädda Barnen se till att 33 000 familjer får matransoner som räcker i två veckor.

FN:s världslivsmedelsprogram har upprättat 16 platser i Port-au-Prince där matutdelningen kommer ske i samarbete med Rädda Barnen och andra frivilligorganisationer på plats i Haiti.

- Tre veckor efter jordbävningen saknar många familjer fortfarande tillgång till mat, säger Annie Foster, Rädda Barnens katastrofsamordnare  i Haiti. Matdistribution måste snabbt komma igång för att skydda de mest utsatta, särskilt barnen.

En del lokala marknader har öppnat igen, men de har endast små mängder av livsmedel och priserna har också stigit dramatiskt. Rädda Barnen är en av flera frivilligorganisationer som kommer bistå i distributionen av mat som kommer pågå under två veckors tid i Port-au-Prince med start 1 februari.

Amerikanska militärer kommer se till att matutdelningen sker under säkra former och FN:s världslivsmedelsprogram är ansvariga för att maten kommer fram till platserna.

- Människorna hör hela tiden att mat är på väg, men många av dem har ännu inte sett någon mat, säger Annie Foster.

För att maten ska nå fram till familjerna har FN bestämt att enbart kvinnor kommer att få tillträde till platserna där maten delas ut.

Ris till två miljoner
FN:s världslivsmedelsprogram räknar med att dela ut 25 kg ris till två miljoner människor under en tvåveckorsperiod. Rädda Barnen ansvarar för utdelningen på två av de sexton platserna. World Vision, Catholic Relief Services och Adventist Development and Relief Agency (ADRA) är några av de organisationerna.

Sedan jordbävningen den 12 januari har Rädda Barnens insatser i Haiti nått över 170 000 barn och vuxna. Läs mer på vår katastrofsajt.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se