Gå direkt till innehåll
Malala Fund och Rädda Barnen tillsammans för syriska flyktingbarn

Pressmeddelande -

Malala Fund och Rädda Barnen tillsammans för syriska flyktingbarn

Foto: Tanya Malott/Rädda Barnen

Rädda Barnen kommer att tillsammans med Malala Fund driva två utbildningsprojekt för syriska flyktingbarn i Jordanien. Syftet är att kunna ge stöd till många av de syriska flyktingbarn som idag inte har möjlighet att kunna gå i skola. Samarbetet offentliggjordes idag i samband med att Malala Yousafzai besökte flyktinglägret Zaatari i Jordanien.

-  De här två utbildningsprojekten är mycket viktiga i den svåra flyktingsituationen som råder här just nu. Alla barn måste få möjlighet att gå i skola.  Världssamfundet behöver se till att de barn som flytt Syrien får en framtid, annars riskerar vi att få en förlorad generation, säger Malala Yousafzai.

Utbildningsprojekten kommer att fokusera på de mest utsatta barnen som idag bor i informella flyktingläger i Amman och i ett område nära gränsen till Syrien. Bland de barn som flytt inbördeskriget i Syrien finns många i åldern 9-17 år som idag inte har tillgång till skola, men som nu får möjlighet till grundläggande läs- och skrivträning, och matematik. Utbildningen kommer att genomföras med hjälp av syriska och jordanska lärare, och ska också innefatta moment där man ger stöd till barn som har tvingats genomgå traumatiska upplevelser.

-  Vi siktar på att nå omkring 500 barn under ett års tid. Det handlar om barn som flytt Syrien, men även om jordanska barn som också drabbas av konflikten i grannlandet.  Psykosocialt utsätts de här barnen för enorma påfrestningar som man kanske inte alltid tänker på. Det är ju inte bara själva krigshandlingarna som kräver offer eller påverkar barnen, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Malala Fund är uppkallad efter Malala Yousafzai, som drev en kampanj i Pakistan för flickors rätt att gå i skolan . Hon blev känd över hela världen när hon skottskadades svårt av talibaner  som försökte tysta henne. Malala överlevde och arbetar nu för att flickor överallt i världen ska kunna få utbildning.

För mer information kontakta pressansvarig Anders Maxson, 08-698 90 98 eller anders.maxson@rb.se


Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.