Gå direkt till innehåll
Kriget mot barnen: var sjätte drabbas av krig och väpnade konflikter

Pressmeddelande -

Kriget mot barnen: var sjätte drabbas av krig och väpnade konflikter

En ny rapport från Rädda Barnen visar att barn i allt högre utsträckning är offer för krig och väpnade konflikter. Var sjätte barn i världen lever i områden som påverkas av krig. Rädda Barnen larmar om att kraftfulla åtgärder krävs för att skydda barn som befinner sig i regioner där det pågår krig och konflikter.

Fler barn än någonsin – minst 357 miljoner – lever i nära anslutning till väpnade konflikter. Rapporten “The War on Children: Time to End Violations Against Children in Armed Conflict” visar att det totala antalet barn som drabbas av krig och konflikter ökat med 75 procent sedan 1990-talets början.

- Barnen är alltid de första och sista offren för väpnade konflikter. Konsekvenserna är omedelbara och trauman riskerar att följa barnen ända in i vuxenlivet, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Hälften av barnen lever i regioner som präglas av så kallade högintensiva konflikter där barnen är sårbara för det som FN definierar som grova förbrytelser: dödandet och skadandet av barn, rekrytering av barn till barnsoldater, sexuellt våld riktat mot barn, kidnappningar av barn, attacker mot skolor och vårdinrättningar samt att humanitär nödhjälp hindras från att nå barnen.

Rapporten pekar på att det finns stora luckor i den statistik som beskriver barns utsatthet i krig och konflikt. Det visar på det stora behovet att i större utsträckning följa utvecklingen och rapportera om allvarliga och grova brott mot barn av stridande parter. Trots bristande statistik finns tydliga och mycket oroande trender och tendenser som avspeglas i materialet som ligger till grund för rapporten.

Sedan 2010 har antalet FN-verifierade fall av barn som dödats eller skadats svårt ökat med nästan 300 procent. Rädda Barnen ser också en kraftig ökning av förvägrandet av humanitär hjälp till barn i konflikt, det är 15 gånger fler fall idag jämfört med tidigare. Den utbredda stigmatiseringen kring våldtäkt och sexuella övergrepp innebär att mörkertalen är stora, men det är uppenbart både flickor och pojkar är utsatta i mycket stor omfattning.

Drivande krafter bakom utvecklingen är en tilltagande brist på respekt för krigets lagar samt ett eskalerande och ett allt gränslösare våld i länder som Syrien, Sydsudan, Jemen och Afghanistan. Urbanisering är också en faktor. När människor flyttat in i de stora städerna har kriget följt efter. I dag finns slagfälten på städernas gator och torg i tätbefolkade miljöer. Ofta används sprängämnen och vapen som har potential att skada väldigt många. Det betyder att fler barn drabbas.

Rapporten, som bygger på research utförd av Rädda Barnen och fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo, lanseras i anslutning till den stora säkerhetskonferens i München som äger rum 16-18 februari. Rädda Barnen förväntar sig att politiska och militära makthavare sätter frågan om skydd av barn i krig och konflikt överst på dagordningen.

- Viktigt är också vad som händer efter att striderna upphört och kriget är över. Barn som länge befunnit sig i oerhört utsatta situationer behöver trygga miljöer och psykosociala stödinsatser, konstaterar Elisabeth Dahlin.

I rapporten framgår också att:

 • Barn är både verktyg och måltavlor i en alltmer brutal krigföring, däribland användningen av barn som självmordsbombare, attacker mot skolor och sjukhus och den utbredda användningen av klusterbomber och improviserade explosiva anordningar (IED).
 • Syrien, Afghanistan och Somalia är länder som är allra värst drabbade och toppar listan med de tio länderna där det är farligast för barn att växa upp.
 • Barn i Mellanöstern löper störst risk att befinna sig i en konfliktzon. Två av fem barn bor i ett konfliktdrabbat område - den högsta siffran globalt. Afrika finns på andraplatsen med 1 till 5 barn som drabbats av konflikter. Asien har det högsta totala antalet barn som drabbats av konflikter.
 • Ämnen


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Bloggen - Barnrättskämpe

  Youtube

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.