Följ Rädda Barnen

Krav på omedelbar lagändring för somaliska familjer

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2011 13:42 CEST

Rädda Barnen välkomnar att regeringen och miljöpartiet gemensamt beslutat om en lagändring som gör att de somaliska familjer som splittrats på grund av att Sverige inte godkänt deras id-handlingar ska kunna återförenas i Sverige. Men lagändringen ska inte börja gälla förrän nästa sommar, vilket är orimligt lång tid, enligt Rädda Barnen.

Lagändringen gör att tusentals somalier, varav många är barn, kan få möjlighet att komma till Sverige och återförenas med sina familjer. 

-   Givetvis är det positivt att Sverige nu har ambitioner i rätt riktning. Men att det ska ta nästan ett år att genomföra en lagförändring för att hantera en akut situation är oacceptabelt. Varje dag drabbas enskilda barn av den svenska lagstiftningens oförmåga. Varje dag försvinner chansen för barn att återförenas med sina familjer i Sverige, säger Inger Ashing, Rädda Barnens ordförande.

Idag krävs att somaliska barn och föräldrar som vill återförenas i Sverige ska kunna styrka sin identitet med handlingar från en officiell myndighet. Men Somalia har saknat sådana myndigheter i över 20 år.

Migrationsverket bedömer att det just nu ligger 5000 aktuella ärenden om familjeåterförening hos dem. Samtidigt är mörkertalet stort, eftersom det kostar pengar att lämna in en ansökan och medvetenheten om svårigheterna gör att man därmed avstår. Det innebär att det kan finnas många, många fler som inte ens söker återförening.

-   Vi vet att det inte är omöjligt att agera snabbt, det är bara en fråga om politisk vilja. Det är dags att visa verklig politisk handlingskraft. Vi kräver att regeringen agerar nu för de tusentals somaliska barn som skilts från sina föräldrar i katastrofens flyktingläger, säger Inger Ashing.

Läs hela uttalandet från Rädda Barnens verksamhetskonferens här.

För mer information och intervju med Inger Ashing, kontakta presstjänsten: 08-698 90 90

 

 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube