Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.
Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Pressmeddelande -

Inhumant att inte låta ungdomarna stanna

Rädda Barnen och Svenska kyrkan gör idag följande gemensamma uttalande med anledning av regeringens proposition till riksdagen, ”Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd” (2017/18:252):

Regeringen lägger idag fram en proposition som föreslår en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ett stort antal unga asylsökande. Förslaget har fått omfattande kritik från flera håll. Svenska kyrkan och Rädda Barnen är medvetna om de brister som påtalats och har även lyft ett antal av dessa i sina remissvar. Våra organisationer ser dock ett akut behov av en lösning för den stora grupp ungdomar som förslaget berör. Många av de berörda ungdomarna har kommit i kläm i systemet och mår psykiskt mycket dåligt till följd av långa handläggningstider, ifrågasatta åldersuppskrivningar, otydligt rättsläge och en svår humanitär situation i hemlandet. Många har fått vänta i nästan tre år på besked om de får stanna eller inte. De har hunnit rota sig, lärt sig svenska och landat i det svenska samhället. Att inte ge dessa ungdomar en möjlighet att stanna i Sverige vore inhumant.

Majoriteten av ungdomarna som berörs av förslaget kommer från Afghanistan där säkerhetsläget är kritiskt. Svårigheter att verkställa utvisningar har påvisats vid flera tillfällen. Vid avslag är det troligt att anta att en del av ungdomarna skulle välja att gå under jorden vilket ytterligare ökar deras utsatthet. Det är en olycklig utveckling, både för individen och samhället, som våra organisationer inte önskar se. Situationen är desperat och vi vädjar därför till riksdagen om att få en politisk lösning på plats nu. Vi har varken tid eller råd att vänta längre. Ibland kräver en komplicerad situation också en komplicerad lösning.”

Medmänsklighet och människovärde

– Det mänskliga priset blir högt om inte riksdagen ställer sig bakom propositionen. Det måste finnas utrymme för medmänsklighet och humanitära överväganden i migrationspolitiken, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

– Svenska kyrkan möter dagligen unga människor i stor utsatthet. Nu finns det ett konkret förslag för att släppa in dessa ungdomar i värmen. Vi får inte titta bort när människovärdet urholkas, säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan.

Presskontakt

Rädda Barnen, presschef Carl Lagerqvist, tfn 0733-55 34 33.
Svenska kyrkan, pressekreterare Ewa Almqvist, tfn 0705-46 96 77 eller Svenska kyrkans pressjour 018-16 94 75.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33