Gå direkt till innehåll
Många av de flickor som befinner sig på flykt samlas på frisörsalonger där de kan få en tillfällig paus och känna gemenskap.
Många av de flickor som befinner sig på flykt samlas på frisörsalonger där de kan få en tillfällig paus och känna gemenskap.

Pressmeddelande -

I kampen för att synliggöra flickor på flykt- Rädda Barnen och Fotografiska skapar konstinstallation

Den 20 juni är World Refugee Day, och den 24 juni öppnar utställningen Girls on the move – the unheard storiespå Fotografiska i Stockholm. Verket bygger på vittnesmål av flickor insamlade av Rädda Barnen, och ger röst åt de omkring 20 miljoner flickor som just nu befinner sig på flykt runt om i världen. Med hjälp av flera sinnen får besökaren ta del av flickors berättelser; hur de flytt krig och våldsamheter, risker längs vägen och drömmar om ett annat liv. Verket är en del av Fotografiskas initiativ Fotografiska For Life.

Varje flicka som flyr bär på en stark berättelse, men de skiljer sig åt. Flickorna vi möter i installationen kommer från flera länder på olika kontinenter. Några är på flykt med sin familj medan andra har gett sig av ensamma. Många flyr våld och krig, en del lämnar med drömmar om en bättre utbildning eller arbete.

Även i de mest kaotiska situationer kan det finnas platser som ger en tillfällig paus av lugn, fysiska platser där flickorna kan känna gemenskap för en stund. I södra Afrika är frisörsalonger, ibland enkelt inredda i last-containers, en sådan plats. Här kan flickorna utbyta erfarenheter med varandra och det har också varit en plats där Rädda Barnen träffat flickor som delat med sig av sina historier. I installationen får besökaren se en sådan frisörsalong växa fram, skapad av 20 miljoner pixlar, en för varje flicka som idag befinner sig på flykt. Salongen är en symbol för något tillfälligt men ändå stadigt, i en värld i gungning. En plats fylld av berättelser i transit, av flickor som förhoppningsvis är på väg mot något bättre.

- Jag vill berätta min historia och jag vill inte att någon ska uppleva det jag har upplevt, berättar en flicka från Zimbabwe som nu bor i Sydafrika, i installationen.

- Det är svårt att vara tjej och flykting. Längst vägen är det många som försöker utnyttja en när man behöver hjälp, säger en flicka från Kongo som Rädda Barnen har mött i Nairobi.

- De flickor som vi möter i vår verksamhet har ofta genomlevt både svåra och farliga händelser på sin väg mot säkerhet och ett tryggare liv. Flickorna är modiga, starka och motståndskraftiga, och med rätt förutsättningar ökar deras möjlighet att uppnå det trygga liv som de har rätt till. Men vuxna behöver lyssna på vad de har att säga och deras situation behöver blir tagen i beaktan i de politiska beslut som rör dem, säger Paola Castro-Neiderstam från Rädda Barnen.

  Studier inom området barn på flykt, är framförallt baserade på pojkars erfarenheter. Det har gjort att många flickors berättelser gått förlorade. För att få en bättre förståelse för flickors särskilda utsatthet, har Rädda Barnen genomfört studier om flickor som befinner sig på flykt och i migration i Syd- och Nordamerika, Afrika och Europa.

  Installationen visas mellan den 24 juni och 19 september, i rum Black box, på Fotografiska. Installationen är skapad av B-Reel i nära samarbete med Rädda Barnen och Fotografiska. Berättelserna i installationen är inspelade av Soundtelling.

  - Fotografiskas vision är att inspirera till en mer medveten värld och lyfta de stora frågorna i vår tid. Att kunna ge en röst och en plattform till de miljontals flickor som är på flykt genom Girls on The Move, och belysa de otroligt viktiga historierna från de här flickorna ur ett nytt perspektiv, det är en ynnest för oss att få göra, säger Elin Frendberg, Executive Director på Fotografiska Stockholm.

  I samband med öppningen av utställningen bjuder vi den 22 juni in till ett direktsänt samtal från Fotografiska, som leds av journalisten och författaren Elaf Ali. Här möter hon 15-åriga Arezo som efter fem år i Sverige lever med rädslan för utvisning, samt unga aktivisten Sara Mora som kämpar för migranters rättigheter i USA. Hör också nyskriven poesi från 17-åriga Sumaya Ismail från Stockholm.

  Länk till eventet https://www.facebook.com/events/289172296240626/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_associated%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1623745460065222¬if_t=plan_user_associated&ref=notif

  För att ta del av Rädda Barnes podd om Flickor på flykt, besök Rädda Barnen Dokumentär på https://open.spotify.com/show/5K1nuqTKTKc219jHhdG8dS?si=paDMaPL5QHqPvEe0C9K2DA

  För mer information om flickor på flykt, besök
  https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/podcast/flickor-pa-flykt-i-sverige-och-europa


  Om Fotografiska For Life
  Fotografiska For Life är en plattform för projekt som belyser viktiga samhällsfrågor med fotografiet som verktyg för att engagera och inspirera till handling.

  Här visas några av världens främsta fotografer och bildjournalister, i ett sammanhang som skapar publikt genomslag för samhällsfrågor som ligger Fotografiska varmt om hjärtat. Samtal med ledande experter är betydande inslag i projekten och viktigt är också forum för debatt och förändring.

  Alltsedan Fotografiskas start har man arbetat nära organisationer som har bidragit med ovärderlig kunskap och erfarenhet från de områden de verkar inom, bland andra UNICEF, Rädda Barnen, Human Rights Watch och Läkare Utan Gränser.

  Genom Fotografiska For Life vill Fotografiska verka som en katalysator för positiv samhällsförändring.

  Ämnen

  Taggar


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Presskontakt

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
  Carl Lagerqvist

  Carl Lagerqvist

  Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
  Vendela Rundberg

  Vendela Rundberg

  Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

  Relaterat material

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.