Följ Rädda Barnen

Hundratusentals barn drabbade av jordbävningen i Chile

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2010 13:55 CET

Dödssiffran är uppe i över 700 och myndigheterna beräknar att två miljoner människor påverkats av den jordbävning som drabbade Chile under lördagsmorgonen. Insamlingen har nu börjat för att kunna stödja drabbade barn och familjer. 
– Barns liv har vänts upp och ned. De kan själva vara skadade, eller utsatta för trauma efter att ha sett sina föräldrar eller syskon dödas eller skadas. Några har troligtvis kommit ifrån sina familjer i det kaos som är. De behöver snabbt skydd när de ska försöka klara sig på egen hand, säger Matt Wingate, chef för Rädda Barnens katastrofinsats i Chile.

Kontakt med Chiles katastrofsamordning
Det första skalvet mätte 8,8 på Richterskalan och har följts av en rad starka efterskalv, som kan vara livshotande för barn och deras familjer. Rädda Barnens katastrofsamordning i Latinamerika började snabbt arbeta. Man har kontaktat den chilenska regeringen och erbjudit sin hjälp. Rädda Barnen har också ett nära samarbete med chilenska inrikesministeriets katastrofsamordning och väntar på besked från dem om vilken hjälp som behövs. En inledande bedömning av situationen tillsammans med chilenska partnerorganisationer har påbörjats. Ett Rädda Barnen-team från grannlandet Bolivia beger sig in i Chile under måndagen.

Sannolikt ökande dödstal
– Rädda Barnen mobiliserar resurser och katastrofexperter och vårt team förbereder sig på att agera tillsammans med våra partners i fält. I detta skede planerar vi för det värsta och hoppas på det bästa. Det är sannolikt att antalet döda kommer att öka, säger Hans Lind, regionchef för Rädda Barnen i Latinamerika och Karibien.
Rädda Barnen har sedan tio år en katastrofgrupp i Latinamerika med kontaktnät i de flesta länder, inklusive Chile. Det gör att det snabbt går att ta reda på vad för hjälp som kommer att behövas.

Resurserna finns
– Viktigt att komma ihåg är att detta inte är ännu ett Haiti, som är ett av de fattigaste länderna i världen. Chile har resurserna för att kunna svara på denna typ av katastrof och vi kommer att stödja deras arbete på alla sätt vi kan, med fokus på barnens behov - att få dem att känna sig trygga, säger Hans Lind.
Sommarlovet skulle precis avslutas i Chile, men barnens återvändande till skolan har nu skjutits upp en vecka i de värst drabbade områdena.

Senast uppdaterad 2010-03-01.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se