Gå direkt till innehåll
Hjälp till nyfödda i Nepal

Pressmeddelande -

Hjälp till nyfödda i Nepal

Hjälpen till de drabbade efter jordbävningskatastrofen i Nepal börjar nå fram, men hindras av förstörda vägar och störningar i telekommunikationen. Med hjälp av lastbilar transporterar Rädda Barnen tält, hygienutrustning och andra förnödenheter till behövande i Kathmandu.

-Vi har blivit ombedda att ta fram 2000 särskilda babypaket som ska distribueras till nyförlösta kvinnor och deras spädbarn. Det är en grupp som självfallet är mycket sårbara i en sådan här situation, säger Rädda Barnens landchef i Nepal Roger Hodgson.

Rädda Barnens personal på plats uppger att 30 av Nepals 75 distrikt har drabbats av jordbävningarna, framförallt i den västra och centrala delen av landet. Kommunikationen inom landet fungerar för närvarande dåligt och det är fortfarande svårt att bedöma omfattningen av katastrofen. Tillgången till vatten, mat, och mediciner är kritisk.

-Många familjer har sett sina hem förstöras till ruiner, och andra vågar inte gå in i husen och sover därför hellre utomhus. Det gör att många barn riskerar att bli allvarligt nedkylda. I kombination med bristen på mat och dryck gör det situationen mycket allvarlig, säger Roger Hodgson.

Rädda Barnen mobiliserar just nu omfattande resurser från hela världen till Nepal. Förnödenheter kommer sändas från lager i Filippinerna och Dubai, och den personal som fanns på plats före katastrofen förstärks med hjälparbetare andra delar av hela världen. Rädda Barnens katastroffond har nu öppnats för insatser i Nepal, och organisationen vädjar till alla att skänka pengar till fonden och därigenom ge stöd till hjälparbetet. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat att avsätta 2 miljoner kronor till Rädda Barnen för hjälp till drabbade i Nepal, och IKEA Foundation har också bidragit med 100 000 Euro till Rädda Barnens initiala katastrofinsatser.

Rädda Barnen har arbetat i Nepal sedan 1976, och är verksamt i 63 av landets distrikt. Arbetet fokuserar på att utveckla landets utbildningsväsende, i synnerhet under de första skolåren. Rädda Barnen arbetar också med att förbättra barn- och mödrahälsovården, liksom att förebygga och behandla HIV-smitta.

För mer information eller intervjuer med personal på plats kontakta pressansvarig Anders Maxson, 08-698 90 98, anders.maxson@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30