Gå direkt till innehåll
Hinder istället för lösning på flyktingströmmen

Pressmeddelande -

Hinder istället för lösning på flyktingströmmen

EU-ledarna fortsätter att prata om hinder, medan människor i nöd fortsätter att riskera livet på Medelhavet. Det är Rädda Barnens reaktion på det utkast till uttalande som nu cirkulerar inför EU-toppmötet ikväll.

- Istället för att besluta om säkra och lagliga vägar, så verkar EU-toppmötet fokusera på att hindra människor på flykt från att ta sig in i Europa. Det verkar vara upp till Sverige om humanitära visum kommer att diskuteras och förslaget om att införa 5000 flyktingkvoter är en pinsamt låg andel sett till det förödande stora antal människor som uppfyller kraven för att kunna ingå i flyktingkvoten, säger Rädda barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnens förhoppning var att få se beslutsunderlag om både akuta räddningsinsatser och långsiktiga lösningar för att underlätta för de människor som befinner sig på flykt från sina hemländer. Nu nämns en förstärkning av Frontex insatser för bland annat sjöräddning, men fortfarande kommer man inte utvidga operationsområdet till att även innefatta libyskt område.

-Det är oacceptabelt och inte i linje med EU:s grundläggande värderingar att vi tillåter flyende kvinnor, män och barn att dö på Medelhavet. Vi hoppas att statsministern och Sverige kommer att vara en tydlig röst på mötet ikväll och driver på för en mer mänsklig flyktingpolitik där fler länder tar ansvar för den allvarliga humanitära situationen i världen. Vi kommer att fortsätta vårt krav på att Sverige aktivt ska arbeta för humanitära visum och utöka kvotflyktingsystemet, säger Elisabeth Dahlin.

För ytterligare kommentarer av Elisabeth Dahlin, ring Lovisa Göransdotter, presschef: 08-698 92 88

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 0723-57 67 56

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.