Gå direkt till innehåll
Handläggningstiderna för våldsutsatta barn fortsatt långa

Pressmeddelande -

Handläggningstiderna för våldsutsatta barn fortsatt långa

Rädda Barnen släpper idag en ny rapport om polis och åklagares handläggningstider vid vålds- och sexualbrott mot barn. Från polisanmälan till fällande dom kan det ta flera år, något som strider både mot barnkonventionen och svensk lagstiftning. För att komma tillrätta med situationen krävs en lagskärpning.

– Varje år får tusentals barn i Sverige vänta längre på utredning än vad lagen säger. Och vi vet att de far illa under väntetiden. Det är oacceptabelt att misshandelsbrott mot barn prioriteras så lågt, säger rapportens författare Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut på Rädda Barnen.

Polis och åklagare klarade bara att hålla den lagstadgade tidsfristen (90 dagar) vid vålds- och sexualbrott mot barn i 64 % av fallen 2012.

De åklagarkammare i landet som är sämst på att hålla tidsfristerna är Falun, Södertörn, Kristianstad, Norrköping och Borås. De som klarar sig bäst är Helsingborg, Jönköping, Östersund, Uddevalla och Uppsala.

En flicka på mellanstadiet har väntat över ett år på att beslut ska fattas i åtalsfrågan. Hon får frågan om vad hon vill säga till dem som ansvarar för den långa väntetiden:

– Barn har det i huvudet hela tiden och kommer aldrig ifrån det.

Rädda Barnen föreslår att den rekommendation som idag finns om att barn ska förhöras av polis inom två veckor när de misstänks vara utsatta för brott blir lagstadgad. Det behövs också ett skyndsamhetskrav när brott mot barn behandlas i domstol.

Ladda ner rapporten "Brott mot barn går före - om man bor i rätt del av landet!"

För intervju med Åsa Landberg ring Rädda Barnens presstjänst på 08 698 90 90.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.