Följ Rädda Barnen

Hälsoriskerna för små barn på Haiti ökar drastiskt

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2010 21:42 CET

Rädda Barnens chef för vård och hälsa, Kathryn Bolles, är oroad över de ökande hälsoriskerna för de yngsta barnen i Haiti, rent vatten är en bristvara och sanitära förhållandena försämras. Organisationen behöver 20 miljoner US dollar för att kunna hjälpa och skydda de katastrofdrabbade barnen.

– Bristen på rent vatten är stor. Familjer som bor i provisoriska läger tvingas använda förorenat vatten för att blanda bröstmjölksersättning. Barnen riskerar att drabbas av livshotande diarré, säger Kathryn Bolles, som har rest från läger till läger för att ge hälsovård och bedöma läget. – Folk trängs och toaletter saknas. Under dessa förhållanden är alla i riskzonen för smittsamma sjukdomar, men vi vet att barn under fem år är de mest utsatta.

Kathryn Bolles och hennes team har uppsökt läger och uppmanar de nyblivna mödrar som just fött barm i lägren att amma sina spädbarn. Rädda Barnen har levererat de allra nödvändigaste läkemedlen och vattenreningstabletter till 14 sjukhus och kliniker i de drabbade områdena. Rädda Barnen har skickat fem haitisk-amerikanska läkare från USA för att ge medicinsk vård till familjer, samtidigt bygger man upp mobila vårdcentraler för att möta det enorma vårdbehovet:
– Sjukhusen svämmar över med patienter, fortsätter Kathryn Bolles, människor ligger utanför på marken och väntar på läkarvård.

Hjälpen når fram
Rädda Barnens hjälpinsatser på Haiti når fram till barnen. Samarbetet med lokala partnerorganisationer, som fanns på plats före jordbävningen och att mat och sjukvårdskit fanns lagrade på Dominikanska republiken, har underlättat hjälparbetet.

Rädda Barnen har fått två förfrågningar om att skicka svensk expertis till Haiti: en specialist på utbildning för barn i katastrofsituationer och en expert på child protection, dvs. inrätta trygga, säkra platser för barn där de kan leka, prata med vuxna om de traumatiska upplevelser de varit med om och inte minst, få känna sig trygga.

Kontakt på Haiti:
Communication Manager Jon Bugge, Telephone +44 (0)20 7012 6400 j.bugge@savethechildren.org.uk

Media Manager Kate Conrads satellite phone is +881.621.455308 kconradt@savechildren.org
Try our VOIP in the office +1-203-341-8221

Ge en gåva till Rädda Barnens katastrofarbete i Haiti:
Rädda Barnen behöver 20 miljoner dollar för att kunna leverera katastrofhjälp under sex månader till sammanlagt 600 000 barn.
Stöd vårt katastrofarbete via sms: skicka 10KATASTROF (10 kr) till 72950, KATASTROF (50 kr) till 72950 alternativt HAITI200 (200 kr) till 72950
Via plus/bankgiro: 902003-3. Ange "katastrof".
Eller via https://www.rb.se/geengava/katastroffond/pages/anmalanregelbundetkortkatastroffond.aspx

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children’s rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se