Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens generelasekreterare kommenterar beslutet i riksdagen.
Rädda Barnens generelasekreterare kommenterar beslutet i riksdagen.

Pressmeddelande -

Grattis alla barn! Barnkonventionen är äntligen svensk lag!

Idag på eftermiddagen fattade Sveriges riksdag ett avgörande beslut för barns och ungas rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallat barnkonventionen, blir svensk lag (den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2020).

Rädda Barnen är förstås oerhört glada för att barnkonventionens ställning stärks avsevärt. Vi tror att det kommer att ha stor betydelse framöver och ser det som en seger för det långvariga opinionsarbete som Rädda Barnen drivit tillsammans med andra barnrättsorganisationer. Det betyder emellertid inte att vi är nöjda. Rädda Barnen vill se tydliga politiska prioriteringar som sätter barns rättigheter i centrum. Barnkonventionen förpliktigar oss alla att låta barnperspektivet vara vägledande och styrande.

Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin:

- Idag har vi all anledning att fira! Vi är oerhört glada för att barnkonventionen äntligen är svensk lag. Riksdagen har fattat ett framsynt beslut och vi hoppas att det här är startskottet för en utveckling där vi sätter barns rättigheter i fokus i Sverige.

- Barnkonventionens viktigaste budskap är att det alltid är barnets bästa som ska sättas i första rummet. Vi ser ett stort intresse för metoder och förhållningssätt kring just barnperspektivet. Nu behövs stora utbildningsinsatser för att lagändringen ska få effekt i barns vardag.

Rädda Barnen anser att ett införande av barnkonventionen i svensk rätt bland annat kommer att leda till följande förbättringar.

  • Konventionen blir en egen rättskälla som enskilda kan åberopa. Detta kommer att innebära att konventionens artiklar kan läggas till grund för myndigheter och domstolars beslut i mål och ärenden där barn omfattas. Förändringen kommer att leda till att beslutsfattare på ett tydligare sätt blir tvungna att motivera sina beslut utifrån ett barnrättsligt perspektiv.
  • Införandet av barnkonventionen i svensk lagstiftning kommer att leda till att vi får en rättspraxis som tydliggör hur barnkonventionens artiklar ska tolkas i konkreta fall. På sikt kommer detta att medföra en tydligare vägledning kring barn och ungas rättigheter. 
  • Förändringen innebär en statushöjning för barns rättigheter. Till exempel kommer det att ställas högre krav på alla de yrkesgrupper som arbetar med barn och fattar beslut i ärenden och mål som rör barn.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33