Följ Rädda Barnen

Fokus på barnrättsfrågor i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 09:00 CEST

Rädda Barnen, BRIS, Barnombudsmannen, Skolinspektionen, Barn- och Elevombudet samt Migrationsverket samarbetar för att föra upp barnrättsperspektivet högt på agendan i Almedalen. Tillsammans bildar de Barnrättstorget för att belysa barns rättigheter ur olika perspektiv. Rädda Barnen arrangerar seminarier om barnfattigdom, om unga som rymmer/blir utkastade hemifrån, om arbetet i katastrofer, om flickors rättigheter i världen, samt om barnsoldater.

Dessutom medverkar Rädda Barnen i seminarier och debatter som handlar om hur man kommunicerar med barn i utsatta situationer, om ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen, om ansvaret för den psykiska ohälsan bland barn och unga, om kommunernas välfärdsuppdrag, om företagens ansvar för barns rättigheter, om kunskapskolan och om SIDAS arbete för demokrati och solidaritet.

Rädda Barnen har under det senaste halvåret genomfört en enkätundersökning - UNG RÖST - där drygt 25 000 barn mellan 12 och 17 år har deltagit. Resultaten som berör barnfattigdom kommer att presenteras i Almedalen.

RÄDDA BARNENS PROGRAM I ALMEDALEN

Barnfattigdom – debatt om barns livsvillkor och livsmöjligheter
Arrangör: Rädda Barnen
En debatt som både berör orsaker till och konsekvenser av barnfattigdom. Hur vi kan bekämpa orsakerna långsiktigt så att barn kan få bra förutsättningar till ett bra liv? Hur kan vi reducera konsekvenserna så att barnen idag kan få en dräglig levnadsstandard?
Medverkande:
Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot och gruppledare, Moderaterna. Veronica Palm, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö Högskola. Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen.
Moderator: John Chrispinsson
Måndag 4 juli klockan 13:30-14:30
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Vilket stöd får unga som rymmer/blir utkastade från sitt hem?
Arrangör: Rädda Barnen
Rädda Barnen presenterar en kvalitativ studie om bakomliggande orsaker till att ungdomar rymmer eller blir utkastade hemifrån, samt deras upplevelse av kontakten med socialtjänsten. Majoriteten av dessa unga har upplevt våld och konflikter i hemmiljön där uppbrotten är en konsekvens av detta.
Medverkande:
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen, Fredrik Malmberg, barnombudsman, Barnombudsmannen. Yvonne Sjöblom, fil dr och lektor, Socialhögskolan.
Onsdag 6 juli klockan 12:30-13:30
Barnrättstorget i Skandiahuset (Almedalens B&B), Tage Cervins gata 3B

Rädda Barnens arbete vid katastrofer med exempel från Haiti och Elfenbenskusten
Arrangör: Rädda Barnen
Medverkande:
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen, Jesper Wiklund, handläggare Rädda Barnen
Måndag 4 juli 2011 17:00-18:00
Silon, Holmen, Visby hamn (Internationella torget)

Sidas arbete med demokrati och solidaritet
Arrangör: Sida i samarbete med Rädda Barnen
Tisdag 5 juli klockan 10:30-11:30
Silon, Holmen, Visby hamn (Internationella torget)

Flickors rättigheter i världen
Arrangör: Rädda Barnen
Tisdag 5 juli klockan 12:30-13:00
Silon, Holmen, Visby hamn (Internationella torget)

Barnsoldater
Arrangör: Rädda Barnen i samarbete med Sensus
Torsdag 7 juli klockan 17:00-17:30
Silon, Holmen, Visby hamn (Internationella torget), 

RÄDDA BARNEN MEDVERKAR OCKSÅ I FÖLJANDE SEMINARIER UNDER ALMEDALSVECKAN

Kan 40-årskrisande miljonprogram bli en lönsam affär?
Arrangör: Telge AB
Måndag 4 juli klockan 10:00-11:30
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen

CSR: Barns rättigheter och företagens ansvar - utmaning eller självklarhet?
Arrangör: UNICEF Sverige
Tisdag 5 juli klockan 11:45-12:45
Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1

Är fattiga barn okej? Vad händer med barnen om kommunen inte klarar sitt välfärdsuppdrag?
Arrangör: Akademikerförbundet SSR
Tisdag 5 juli klockan15:30-16:30
Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1

Vem tar ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen?
Arrangör: Barnombudsmannen
Onsdag 6 juli klockan 08:00-10:00
Skandiahuset, Tage Cervins Gata 3 , "Barnrättstorget"

En schysstare skola där kunskap är en rättighet – Utopi eller möjlighet?
Arrangör: Klassmorfar i samverkan med Fryshuset
Onsdag 6 juli klockan 10:00-11:15
Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3

Den psykiska ohälsan hos barn och unga - vem tar ansvar för den?
Arrangör: Socialstyrelsen
Torsdag 7 juli klockan 09:00-10:30
Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Hur kommunicerar man med barn i utsatta situationer?
Arrangör: Migrationsverket
Torsdag 7 juli klockan 13:00-14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------
BARNRÄTTSTORGET är öppet mellan den 3-7 juli. I en serie seminarier diskuteras bland annat hur man kommunicerar med barn i svåra situationer, barn som brottsoffer, ensamkommande barn som söker asyl och barnens rätt till kunskap. Samtliga seminarier hålls på Barnrättstorget med talare som Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen, Dan Eliasson, generaldirektör Migrationsverket, Lars Arrhenius, Barn- och elevombud, Ann- Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen och Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

Barnrättstorget finns i Skandiahuset(Almedalens B&B) på Tage Cervins gata 3 i Visby. Se bifogat program.

För mer information, vänligen kontakta:

Barnombudsmannen, Catherine Johnsson, pressansvarig 08 692 29 64
Barn- och Elevombudet, Skolinspektionen, Joanna Abrahamsson, pressekreterare, 076 129 76 02
BRIS, Cecilia Nauclér, presschef, 0701 60 88 30
Migrationsverket, Johan Rahm, presschef, 010 485 51 55
Rädda Barnen, Lovisa Ågren och Anders Maxson, pressansvariga, 08 698 90 90

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Bifogade filer

PDF-dokument