Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förbättringar men fortfarande många missar i skollagspropositionen

Rädda Barnen välkomnar att skollagspropositionen innehåller en hel del förbättringar, men är fortfarande starkt kritisk vad gäller exempelvis avgifter och att barn med funktionsnedsättning inte får möjlighet att välja skola som andra barn.
Skollagspropositionen, Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet” (prop. 2009/10:165), innebär till exempel inte att den framtida skolan blir avgiftsfri och barn med olika funktionsnedsättningar får inte rätt att välja skola på lika villkor som andra barn.
Inget barn får diskrimineras, alla har lika rätt till gratis utbildning. Barn har också rätt till en trygg och stimulerande skolmiljö och rätt att vara med och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Bra koppling till Barnkonventionen
Rädda Barnen ser mycket positivt på att den nya skollagen har en tydlig koppling till Barnkonventionen och att barnets bästa skall vara utgångspunkten i all utbildning. Det är också FN:s barnrättskommittés idé att de fyra grundprinciperna, om varje barns rätt att utan undantag få ta del av sina rättigheter, ska finnas med i alla diskussioner om konventionens konkreta genomförande inom olika områden, till exempel utbildning.
Den grundläggande principen om barnets bästa ska inte enbart vara vägledande, de samhälleliga institutionerna är skyldiga att beakta den i sitt beslutsfattande.

Barnkonventionen in i kursplanen
Rädda Barnen vill också se att Sveriges kommuner följer FN:s barnrättskommittés rekommendationer och lägger in Barnkonventionen i kurs- och läroplaner och utökar utbildningen kring den både i grundskolan och i gymnasiet. Elever har rätt att bli medvetna om konventionen, och inte då bara som ett ämne med abstrakta idéer, utan ett instrument med konkreta konsekvenser för vardagshandlingar.
Läs mer om: Rädda Barnen kommenterar, nyheter, Sverige, utbildning, Barnkonventionen, FN:s kommitté för barnets rättigheter

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. Begränsade öppettider under sommarveckorna 29 och 30: endast kontorstid - ej helger. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.