Gå direkt till innehåll
​För upp kvotflyktingar och humanitärt visum på agendan idag

Pressmeddelande -

​För upp kvotflyktingar och humanitärt visum på agendan idag

Idag möts EU:s utrikes- och justitieministrar i Luxemburg för ett akut möte efter den senaste tragedin på Medelhavet. Utrikesminister Margot Wallström och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar från Sverige och har aviserat att mycket mer måste göras för att skapa lagliga vägar. Rädda Barnen välkomnar detta men menar att regeringen är alltför svävande med hur insatserna ska se ut i praktiken.

- Vi vill ge några medskick till mötet, och hoppas att de svenska ministrarna kan ta täten och förmå de andra EU-länderna att gemensamt ställa upp, visa solidaritet och ta gemensamt ansvar för människor på flykt. Det bästa nu vore att EU-länderna kunde visa att man inser situationens allvar genom att t ex öka flyktingkvoterna och börja tillämpa reglerna om humanitära viseringar, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Genom kvotflyktingsystemet kan Sverige hjälpa personer som tillhör de mest utsatta att komma ut ur flyktingläger och undvika farliga transporter. Idag är det endast 1 900 personer som kommer som kvotflyktingar till Sverige. I EU totalt är det drygt 5000 människor. Det är en försvinnande liten del av alla människor som är på flykt undan förtryck eller krig. Rädda Barnen vill att den svenska regeringen driver på för att fler länder inom EU ska öka detta antal.

EU:s regler ger medlemsstaterna rätt att bevilja humanitära visa. Enligt EU:s viseringskodex får en medlemsstat undantagsvis göra avsteg från de krav som uppställs och pröva en ansökan som inte uppfyller de formella kraven bland annat med hänvisning till humanitära skäl. 

- Vi är medvetna om att ett ökat flyktingmottagande ställer krav på det svenska samhället. Men vi kan inte vänta på nästa nyhet om ytterligare kapsejsade båtar där desperata människor mist sina liv. Vi måste sluta att enbart tala om säkra vägar, och istället skapa säkra vägar. Inget enda barn till ska dö på Medelhavet, säger Elisabeth Dahlin.

För ytterligare kommentarer, kontakta Lovisa Göransdotter, presschef Rädda Barnen: 08 698 92 88.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33