Gå direkt till innehåll
Flickor som inte återvänder till skolbänkarna kan ha blivit bortgifta

Pressmeddelande -

Flickor som inte återvänder till skolbänkarna kan ha blivit bortgifta

Allt fler som hör av sig till Rädda Barnens stödchatt för unga som lever under hedersrelaterat våld och förtryck känner en oro för bortgifte. För de flickor som inte återvänder till skolorna efter sommarlovet finns en risk att de blivit bortgifta mot sin vilja.

Samtalen till Rädda Barnens stödchatt har ökat under 2020. Dessutom ser vi hur allt fler samtal handlar om bortgifte eller våld i hemmet. En tydlig orsak till att utsattheten ökat är att allt fler har tvingats vara hemma med sina förövare under våren och då mist fristäder som skolan eller fritidsaktiviteter.

– Varje år tvingas flickor hoppa av skolan på grund av att de blivit bortgifta under sommarlovet. Vi får starka signaler om en ökad oro för både bortgifte och våld i hemmet, vilket ökar risken för att fler flickor drabbas av giftermål mot sin vilja. Det är en oerhört oroande utveckling, säger Evelina Aho Fältskog, projektledare på Rädda Barnen.

Trots reserestriktioner kan giftermål äga rum, bland annat via Skype. Det innebär att flickor kan giftas bort hemma i sitt flickrum istället för att lämna landet. Genom att genomföra vigselceremonier på distans försvinner många praktiska och ekonomiska hinder, vilket också ses som en risk för att bortgifte ökar.

Under coronapandemin har allt fler samtal handlat om våld i hemmet och därmed blivit ett av de vanligaste ämnena som barn och unga tar upp. Tidigt i pandemin fick Rädda Barnen signaler från kollegor i andra länder, såsom Italien, om att våldet ökade när samhället tvingades stänga ner. Därför utökades öppettiderna i stödchatten.

– Redan innan skolorna stängde ner under våren befarade vi att den här tiden skulle bli svår för många av de unga som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Det har det också varit och vi är oroliga för att förtrycket kommer hållas på samma höga nivå trots att gymnasieskolorna öppnar upp, säger Evelina Aho Fältskog.

– Skolpersonal som välkomnar elever efter ett långt sommarlov ska ta hjälp vid minsta oro för ett barn. Vuxna i barns närhet har möjlighet att förbättra barnets liv genom att vara beredda på att lyssna, stötta och ta barnet på allvar, säger Evelina Aho Fältskog.

Under våren dubblerade Rädda Barnen antalet öppna timmar i stödchatten Kärleken är fri, så att barn och unga kan höra av sig både på dagtid och kvällstid. Chatten har även utökat sin ordinarie bemanning vilket möjliggör att fler unga kan få ett personligt och fördjupat stöd i chatten även under hösten. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.