Gå direkt till innehåll
Fyraåriga Aisha får behandling för undernäring på en klinik i Kenya, som stöds av Rädda Barnen.
Fyraåriga Aisha får behandling för undernäring på en klinik i Kenya, som stöds av Rädda Barnen.

Pressmeddelande -

Flickor drabbas hårdast när världens hungerkris ökar

Undernäring orsakad av extrem hunger är en av de främsta dödsorsakerna bland små barn runt om i världen. I 37 länder hotas människor nu av svält. I kväll den 16 oktober på World Food Day arrangerar Rädda Barnen ett samtal på Fotografiska i Stockholm för att belysa den globala hungerskrisen och dess konsekvenser för barn.

Konflikter, klimatförändringar, ojämlikhet och stigande livsmedelspriser på grund av kriget i Ukraina har lett till att miljontals människor kämpar för sina liv och sin försörjning. På tre år har antalet människor som lever med osäker tillgång till mat mer än fördubblats, till 345 miljoner människor. 153 miljoner av dessa är barn. Särskilt utsatta är flickor. Flickor och kvinnor utgör 70 procent av de som lever i hunger i världen idag.

- 84 miljoner fler kvinnor och flickor lever under osäker livsmedelsförsörjning, jämfört med antalet män och pojkar i samma situation. Det beror bland annat på sociala normer, att kvinnor har mindre tillgång till mark och inte samma makt att fatta beslut i hemmet, säger Åsa Regnér, generalsekreterare på Rädda Barnen.

World Food Day instiftades av FN för över 40 år sedan för att uppmärksamma hunger och fattigdom i världen. Och det är en global kris som pågår just nu:

  • I Jemen är andelen undernärda barn en av de högsta i världen. 3,5 miljoner gravida eller ammande kvinnor och barn under 5 år lider av akut undernäring.
  • I Etiopien är 24,1 miljoner drabbade av hunger. 2,7 miljoner barn är akut undernärda i områden som drabbats av torka.
  • I Peru lever över hälften av befolkningen under osäkra livsmedelsförhållanden.
  • I Afghanistan är närmare hälften av alla barn under fem år i behov av livräddande näringstillförsel.

Rädda Barnen finns på plats där hungersnöden är utbredd och risken för svält stor. Vi jobbar både förbyggande och behandlar barn som redan är drabbade. Bland annat utbildar och utrustar Rädda Barnen lokala hälsoarbetare som kan ställa diagnos och ge behandling samt driver näringskliniker där svårt undernärda barn kan få specialiserad vård. I otillgängliga områden driver Rädda Barnen mobila vårdcentraler som kan ta sig till avlägsna platser.

- Vi finns på plats för att ge barn livgivande vård, men viktigast är att agera innan ett barn blir undernärt. Flickors rätt till utbildning är till exempel en grundpelare i det långsiktiga arbetet för att förhindra undernäring bland barn. Världen har kunskapen som krävs för att motverka en global hungerkatastrof, nu är det viljan och finansieringen som måste till, säger Åsa Regnér, generalsekreterare Rädda Barnen.

I kväll den 16 oktober på World Food Day arrangerar Rädda Barnen ett samtal på Fotografiska i Stockholm för att belysa den globala hungerskrisen och dess konsekvenser för barn. Deltar gör experter och organisationer som arbetar med hunger på olika platser i världen. Samtalet börjar klockan 18.00 och kan även ses på Facebook.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterade event

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.