Gå direkt till innehåll
Aslı* och hennes familj, som bor i Adıyaman Gölbaşı i Turkiet fick sitt hus förstört i jordbävningarna. Ett år senare bor familjen kvar i tält. *Asli heter egentligen något annat.
Aslı* och hennes familj, som bor i Adıyaman Gölbaşı i Turkiet fick sitt hus förstört i jordbävningarna. Ett år senare bor familjen kvar i tält. *Asli heter egentligen något annat.

Pressmeddelande -

Ett år efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien – barn bor fortfarande i tält och containrar

Ett av tre barn som förlorade sina hem i jordbävningarna i Turkiet för ett år sedan bor fortfarande i tält och containrar. I både Turkiet och Syrien berättar barn hur de kämpar med ångest och sorg samtidigt som stödet till de drabbade minskar.

De två jordbävningarna med efterskalv i Turkiet och Syrien i februari förra året dödade över 56 000 människor. I Turkiet tvingades omkring 2,4 miljoner människor, däribland 660 000 barn, att fly till tillfälliga bosättningar. Ett år senare har 761 000 människor, varav 205 000 barn, ännu inte återvänt hem utan bor kvar i tält och containers under ofta mycket enkla förhållanden.

Under året efter jordbävningen har Syrien genomlidit en ekonomisk kris och eskalering av konflikten i landet. Nästan 90 procent av befolkningen i landet är just nu i behov av humanitärt stöd. Samtidigt har en stor del av stödet från FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) i de jordbävningsdrabbade områdena ställts in vilket försvårar möjligheten för barn att äta sig mätta. Jordbävningsdrabbade familjer bor kvar i provisoriska tält och kämpar för att ge barnen mat, rent vatten och varma kläder.

Hälften av barnen lider av ångest

Undersökningar från Rädda Barnen visar hur barn i Syrien och Turkiet fortsätter att drabbas:

  • 85 procent av barnen med funktionsnedsättningar i Syrien säger att de har svårigheter att interagera med sina familjer, vänner, lärare och andra på grund av sina upplevelser under jordbävningarna.
  • 70 procent av barnen i Syrien rapporterade att de upplever sorg. 30 procent att de har mardrömmar och/eller sömnsvårigheter.
  • 50 procent av de tillfrågade hushållen i Turkiet uppger förändringar i sina barns beteende efter jordbävningarna, och 49 procent visade tecken på ångest. 21 procent uppvisade aggressivt beteende.
  • 60 procent av familjerna som bor på temporära platser i Turkiet kämpar med att få tag på grundläggande hygienartiklar.

”Vad vi nu ser är de långsiktiga konsekvenserna av en naturkatastrof. Ett år efter jordbävningarna lever en tredjedel av de drabbade barnen i Turkiet i samma desperata situation som efter skalven, de bor fortfarande i tält och containrar. Barn i både Syrien och Turkiet berättar för oss om sorg och mardrömmar. Vårt arbete är långsiktigt och för det krävs en stabil finansiering vilket vi inte ser från världssamfundet nu,” säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

"Vi har flytt bombningar, granater och jordbävningar. Skolan har förstörts både av jordbävning och krig. I klassrummet fanns inget ljus, det var så mörkt att vi inte kunde se tavlan läraren skrev på. Det var en fruktansvärd plats”, säger Marah*, 12 år, som bor i ett läger i norra Syrien. Familjen hade redan fördrivits en gång av kriget när jordbävningen slog till, vilken tvingade dem att åter hitta ett nytt boende.

Rädda Barnen har nått 350 000 barn i jordbävningsdrabbade områden i Syrien

Efter jordbävningen i Turkiet var Rädda Barnen en av de första organisationerna att förse familjer med kläder, vatten och mat till drabbade familjer. Genom arbetet med turkiska partnerorganisationer har Rädda Barnen stöttat 317 000 människor och tillhandahållit undervisningslokaler, skolmaterial och lärarutbildning. Rädda Barnen har även byggt bostäder, gett stöd för psykisk hälsa och delat ut livsnödvändiga förnödenheter.

Efter jordbävningen i Syrien var Rädda Barnen på plats inom 48 timmar för att tillhandahålla madrasser, varma kläder, mat och bränsle. Genom partnerorganisationer i nordvästra Syrien har Rädda Barnen kunnat ge familjer nödvändiga förnödenheter samt stöd för psykisk hälsa till de mest utsatta barnen, bland annat de som separerats från sina familjer. I Syrien har Rädda Barnens verksamheter nått 665 900 människor, inklusive nästan 350 000 barn, som drabbats av jordbävningen.

*Marah heter egentligen något annat.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.