Gå direkt till innehåll
Brytpunkt för ebolakrisen: världssamfundet måste utöka stödet till drabbade länder

Pressmeddelande -

Brytpunkt för ebolakrisen: världssamfundet måste utöka stödet till drabbade länder

2,5 miljoner barn under fem år bor i områden som drabbats av ebola. De löper både risk för att smittas och att förlora en förälder eller vårdnadshavare om de utsätts för sjukdomen. Antalet övriga sjukdomar ökar också eftersom rädslan för att uppsöka hälsokliniker är stor. Detta leder till att barn dör av behandlingsbara sjukdomar och gravida mammor dör av komplikationer. Nu måste det internationella samfundet agera både snabbt och långsiktigt.

- Redan före ebolautbottet var hälsosystemen svaga och behövde förstärkning. Liberia hade bara 61 läkare och 1000 sjuksköterskor innan krisen började. I Sierra Leone upptäcktes 765 nya ebolafall förra veckan – det är en hastighet på fem i timmen – samtidigt som det bara finns 327 vårdplatser i hela landet. Det är en kapplöpning mot tiden, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnens insatser går bland annat ut på att utbilda och öka kännedomen om smittorisker samt leverera skyddsutrustning till vårdpersonal. För att hindra smittspridningen har fältteam på plats delat ut överlevnadspaket med mat, kläder och information till familjer som befinner sig i karantän. Rädda Barnen har även inlett arbete med att sätta upp egna behandlingskliniker. Ett viktigt arbete är också att ta hand om föräldralösa barn och se till att de barn som antingen själva smittats, eller har familjemedlemmar som har smittats, har en så dräglig tillvaro som möjligt. Rädda Barnen har i nuläget nått 265 000 personer i Libera, Sierra Leone, Guinea och Mali.

- Vi har mycket kort tid på oss att agera och vi måste göra mer. Antalet smittade fördubblas för närvarande var tredje vecka. Med den spridningstakten kommer det att vara tio smittade i timmen i slutet av månaden. Medvetandegörande och utbildning är avgörande för att rädda liv, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen uppmanar det internationella samfundet att agera snabbt och konstaterar att de viktigaste åtgärderna är att:

  • Öka insatserna och betala ut löftena till FN:s apell inom två veckor.
  • Skyndsamt tillgängliggöra sjuksköterskor och läkare, logistiker och ingenjörer för att utöka behandlingsalternativ, isolera misstänkta fall och återuppbygga förtroendet för hälsosystemen.
  • På både kort och lång sikt stärka de svaga nationella hälsosystemen.
  • Stödja FN och de nationella regeringarnas samordning.

För mer information och intervju med Elisabeth Dahlin, kontakta Rädda Barnens presstjänst, 08-698 90 90.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.