Gå direkt till innehåll
​Bostadskrisens barn: 5390 hemlösa

Pressmeddelande -

​Bostadskrisens barn: 5390 hemlösa

Idag släpper Rädda Barnen rapporten ”En plats att kalla hemma”. Rapporten ger en bild av hur livet är för barnfamiljer som lever i hemlöshet i Sverige. En enkätundersökning visar också att många svenska kommuner inte känner till hur många barn som är hemlösa.

I rapporten har Rädda Barnen genomfört en enkätundersökning som vänder sig till Sveriges kommuner. Av Sveriges 37 största kommuner som fick enkäten har vi fått svar av 25 stycken. Flera kommuner säger själva att det är svårt att uppskatta antalet barn i hemlöshet och att mörkertalet antagligen är stort. Kunskapsnivån skiljer sig också dramatiskt från kommun till kommun. Enligt uppskattningen från 25 kommuner lever idag minst 5390 barn i hemlöshet.

Bostadsfrågan debatteras ofta i Sverige. Men alldeles för sällan utifrån ett barnperspektiv. Det är uppenbart att det saknas fakta om hur stort problemet med bostadslöshet är på såväl nationell som kommunal nivå. Det är under all kritik. Alla barn har rätt till trygg plats att kalla hemma, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen

Utöver enkäten till kommunerna så har djupintervjuer gjorts med barn och deras föräldrar om hur det är att leva i hemlöshet. Vi har mött barn som bor på hotellhem, på campingar och som i vissa fall tvingats flytta upp till åtta gånger på ett år. En del har varit utsatta för, eller vittnen till, våld inom familjen. Vi ha även pratat med familjer som socialtjänsten inte känner till. Familjer som bor svart i andra hand eller inneboende och som på grund av avsaknaden av hyreskontrakt inte kan söka bostadsbidrag. Den typen av stöd är väsentligt för familjer som lever med små ekonomiska marginaler.

Hemlöshet kan både vara en konsekvens av och anledningen till barnfattigdom. Att inte ha tillgång till fast boende påverkar barn negativt. Barn tvingas leva med en ständig oro för hur och var man ska bo, ofta i miljöer som är helt olämpliga för barn.

Barnen lever i en mycket utsatt situation och känner en stor ovisshet inför framtiden. Barnen vet inte hur länge de ska bo kvar och ibland var de ska bo nästa vecka. Dessutom gör trångboddheten att många barn har svårt att koncentrera sig när det gäller till exempel skolarbete, säger Tove Samzelius tematisk rådgivare på Rädda Barnen och författare till rapporten.

Regeringen som aviserat att göra Barnkonventionen till lag behöver nu agera för att barn som lever i hemlöshet får det stöd och den trygghet dem har rätt till.

För att effektivt kunna motverka hemlöshet bland barn krävs ett tydligt utpekat statligt ansvar. Sen behövs det mer konkreta och effektiva stödprogram till barnfamiljer som lever i hemlöshet där myndigheter och kommuner lyssnar in barns behov, säger Elisabeth Dahlin. 

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta: Jakob Andersson, Presschef på 0733 553507. Rapporten finns under "dokument" längst ned på sidan. 

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material