Följ Rädda Barnen

Barnvänliga platser stärker barnen i Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 10:38 CET

Rädda Barnens Jon Bugge, på plats i Haiti, rapporterar om läget.

En vecka efter att Haiti drabbades av kraftiga jordskalv, är det kapplöpning med tiden för att få ut hjälpen så fort som möjligt. Rädda Barnen har satt upp barnvänliga platser för stöd i en situation där barnens utsatthet bara ökar.

- Omfattningen av katastrofen är enorm och barn och familjer kämpar för att överleva. Det råder brist på mat, vatten, bostäder och medicin och situationen i de tillfälliga lägren för de överlevande blir allt sämre. Riskerna för barnens hälsa ökar varje dag de inte får hjälp, säger Annie Foster, chef för Rädda Barnens katastrofarbete i Haiti.
- Situationen är svår vad gäller infrastruktur och logistik, men inte oöverstiglig. Vi gör allt vi kan för att få in förnödenheter i landet och ut till de mest behövande.

Högst barnadödlighet i väst
Haiti var redan innan jordbävningen det land i västvärlden som hade störst barnadödlighet, med  höga tal av diarré-sjukdomar, luftvägsinfektioner och tuberkolos som ledande orsaker.
- 80 procent av befolkningen levde på mindre än 2 US-dollar om dagen och vart fjärde barn led av undernäring. Mödrar och barn dog av sjukdomar som lätt hade kunnat förebyggas. När jordskalven nu slog hårt mot sjukvården hamnar ännu fler barn i riskzonen, säger Annie Foster.
Sjukvården är fortfarande hårt pressade av det stora antalet skadade och bristen på utrustning och personal. Rädda Barnen har flugit in 12 läkare och sätter nu upp mobila kliniker. Särskilt stort är behovet i städerna Jacmal, Leogane och Petit Goave dit lite hjälp hittills har nått ut.

Stora psykiska påfrestningar
Även de psykiska påfrestningarna är stora för barnen, både upplevelserna från själva jordbävningen och av att leva i kaoset efter. Barn drabbas alltid hårdast vid en katastrof och när förödelsen är så stor som i Haiti är risken stor att många skiljs från sina familjer.
- Vid en humanitär kris faller strukturer och samhällsmekanismer som skyddar barn, som skolor, familjer och sjukhus, ofta sönder. Ensamma barn måste få hjälp att återförenas med sina föräldrar eller andra vårdnadshavare så fort som möjligt. Tills det är ordnat är det viktigt att de omhändertagande åtgärderna tryggar barnens skydd och välbefinnande.

Barnvänliga platser skydd och stöd
Under måndagen satte Rädda Barnen upp den första av många barnvänliga platser i ett av lägren för överlevande. 147 barn har redan registrerats för familjeåterförening och ytterligare lika många väntas delta i de aktiviteter som drar igång under onsdagen. De barnvänliga platserna innebär en trygg och skyddad plats där barnen kan leka och få hjälp att bearbeta det hemska de varit med om.
- Vi vet att barn har en stor förmåga att återhämta sig. Får de bara rätt stöd kan de komma tillbaka efter de mest fruktansvärda upplevelser. Våra barnvänliga platser hjälper barnen att återfå någon form av normalitet i denna mycket onormala situation och ger en möjlighet att få vara med andra barn. Det är ett första steg, säger Annie Foster.

Mat och mediciner
Rädda Barnen har även distribuerat mat, vatten och hygienpaket till över 2 000 personer på ett sjukhus i Port-au-Prince som också är sammankopplat med två barnhem. 15 ton mediciner och medicinsk utrustning har också kommit in och kommer att delas ut till kliniker i Port-au-Prince och kuststaden Leogane.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se