Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin kommenterar beskedet från barnministern.
Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin kommenterar beskedet från barnministern.

Pressmeddelande -

Barnkonventionen som lag: Rädda Barnen välkomnar skarpt förslag från regeringen

Idag på eftermiddagen meddelade nya barnministern, Lena Hallengren, att regeringen är redo att gå till riksdagen med ett skarpt förslag om att göra barnkonventionen till lag. På torsdag fattar regeringen beslut om propositionen och sedan är det ledamöterna i riksdagen som fäller det slutgiltiga avgörandet.

- Beskedet idag är naturligtvis väldigt glädjande. Det har varit en lång resa som nu äntligen resulterat i en proposition till riksdagen. Rädda Barnen hoppas att det här också innebär att barnperspektivet tar en större plats i politiken, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen anser att ett införlivande av barnkonventionen i svensk rätt bidrar till en statushöjning för de rättigheter konventionen innehåller såväl som en kompetenshöjning hos de tjänstemän och beslutsfattare som fattar beslut som rör barn, i och med att dessa personer måste beakta konventionens bestämmelser i högre utsträckning.
Även om detta är ett stort steg i rätt riktning anser Rädda Barnen att ytterligare åtgärder krävs för att barns rättigheter ska få verklig genomslagskraft i den svenska rättstillämpningen. Utöver ett fortsatt politiskt engagemang och en tydlig vilja i frågan, krävs att de utbildningsinsatser som för närvarande pågår hos myndigheter, kommuner och landsting fortsätter. Genom utbildningsinsatser skapar vi bättre förutsättningar för en beslutsprocess som är grundad på kunskap om barns mänskliga rättigheter med barns bästa och delaktighet i fokus.
En fråga som är nära kopplad till att barnkonventionen blir lag och som Rädda Barnen anser är av yttersta vikt, är att Sverige hittar lösningar för att möjliggöra för barn att klaga när deras rättigheter enligt barnkonventionen kränks. Rädda Barnen anser att Sverige måste ansluta sig till barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll för att detta ska vara genomförbart.

- Samtidigt som vi är glada för tydliga lagändringar finns mycket kvar att göra. Vi ser hur många barn i Sverige inte får sina rättigheter tillgodosedda. Inte minst gäller det den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar eller den svåra situationen för bostadslösa barnfamiljer, avslutar Elisabeth Dahlin

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33