Gå direkt till innehåll
Barn riskerar att rekryteras till barnsoldater i Kongo

Pressmeddelande -

Barn riskerar att rekryteras till barnsoldater i Kongo

Tusentals barn som nu är på flykt undan striderna i Kongo riskerar att bli rekryterade till väpnade grupper där de kan utnyttjas som soldater, arbetskraft eller för sexuella tjänster. Barn är särskilt utsatta i katastrofer eftersom de lätt kommer bort från sina föräldrar och då riskerar att exploateras.

– Alla barn som separerats från sina föräldrar riskerar att tvångsrekryteras till någon av flera miliser som finns i området. Vi vet att dessa grupper sedan tidigare har tvingat barn att bli barnsoldater och vi befarar att det kommer att ske även denna gång. Situationen är ytterst kaotisk, många familjer har tvingats att fly flera gånger. Vi kan bara föreställa oss hur förvirrade och rädda de barn som befinner sig i denna situation är, säger Mari Mörth, humanitär chef för Rädda Barnen.

Rädda Barnen är på plats i Goma. Hittills har Rädda Barnen tagit 500 000 kronor från Katastroffonden för att stötta den pågående katastrofinsatsen. Katastroffonden gör det möjligt att omedelbart ge stöd där det behövs.

Uppskattningsvis 400 000 människor bor i Goma, och i området däromkring bor enligt FN ytterligare 300 000 flyktingar.

– Många av barnen har bevittnat fruktansvärda saker och är nu utan grundläggande förnödenheter som mat och rent vatten och sjukvård, säger Mari Mörth.

För intervjuer med Rädda Barnens humanitära chef Mari Mörth kontakta presstjänsten på 08 698 90 90.

Stöd Rädda Barnens katastroffond! SMS:a till 72 950 och skriv KATASTROF100 och skänk därmed 100 kronor. Eller sätt in pengar på Bankgiro/Postgiro: 90 20 03-3 Ange "katastrof". Rädda Barnen är på plats i Goma.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.