Gå direkt till innehåll
7 av 10 föräldrar har mått dåligt över en konflikt med sina barn

Pressmeddelande -

7 av 10 föräldrar har mått dåligt över en konflikt med sina barn

Rädda Barnen har tillsammans med Sifo gjort en undersökning om hur föräldrar hanterar konflikter med sina barn. Fler än 7 av 10 föräldrar har hanterat en konflikt på ett sätt som känns jobbigt att tänka på efteråt. Rädda Barnen ger idag ut en vägledning med tips till föräldrar för att hantera konflikter med barn. 

Fler än 1000 föräldrar har svarat på Rädda Barnen och Sifos undersökning. Resultatet visar att den vanligaste anledningen till att föräldern mår dåligt efter en konflikt är för att man skrikit på barnet (56 %), eller sagt något man i efterhand ångrar (35%). 9% av de svarande har uppgett man känt dåligt samvete efter att har varit hårdhänt (t.ex tagit tag i eller knuffat) mot sitt barn

Konflikter mellan föräldrar och barn kommer alltid att uppstå men det finns knep på hur man ser till att konflikter inte eskalerar eller blir jobbiga för barnet eller föräldern säger Sofia Bidö, psykolog på Rädda Barnen och författare till vägledningen

Ny vägledning: Så hanterar du konflikter med dina barn

Rädda Barnen lanserar idag vägledningen ”Tryggt föräldraskap: om att hantera konflikter med barn” I vägledningen finns råd för att skapa en trygg relation till barnet samt konkreta tips för att undvika att konflikter uppstår och för att pågående konflikter inte ska eskalera. Vägledningen är skriven av psykologer på Rädda Barnen och ger tips olika råd beroende på barnens ålder.

Ett sätt att undvika konflikter handlar om att skapa vanor och rutiner som hjälper barnet att förstå vad som förväntas av det. Vägledningen innehåller också tips för hur föräldrar ska kunna lugna sig själva när en konflikt uppstår.

För oss föräldrar är det ibland svårt att behålla lugnet i en stressad situation, men klarar vi det kan vi ofta undvika bråk. Därför ger vi några tips på hur man som vuxen kan lugna sig själv och var man kan vända sig om man behöver hjälp från andra med detta, säger Sofia Bidö.

Vägledningen ger konkreta tips på föräldrar till barn från de yngsta barnen till tonårsbarn. Vägledningen finns att ladda ned längst ner på sidan.

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta Jakob Andersson, tf Presschef på 0733 553507.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i februari 2017 med hjälp av TNS Sifo:s riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel. I undersökningen deltog 1004 föräldrar med barn under 18 år.

 • 76 % av föräldrar i Sverige har hanterat en konflikt på ett sätt som känns jobbigt att tänka på efteråt. För de flesta händer det bara då och då, men en femtedel (21 %) har sådana konflikter minst en gång i månaden.
 • Den vanligaste anledningen till att föräldrar tycker det känns jobbigt att tänka på konflikter de haft med sina barn handlar om att de skrikit på barnet (53 %). Därefter följer anledningen att föräldern sagt saker de i efterhand ångrar (35 %).
 • Knappt en av tio (9 %) säger att de haft dåligt samvete för att de under en konflikt med sitt barn varit för hårdhänt (t.ex. tagit tag i eller knuffat barnet)
 • I undersökningen syns ingen större skillnader mellan könen, beroende på förälderns utbildningsnivå eller var i landet man bor.
 • Ämnen


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Bloggen - Barnrättskämpe

  Youtube

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.