Gå direkt till innehåll
2500 röster från barn och unga: Ingen ordning och reda i asylprocessen

Pressmeddelande -

2500 röster från barn och unga: Ingen ordning och reda i asylprocessen

Regeringen talar ofta och gärna om att det ska råda ordning och reda i migrationspolitiken. Men för barnen och ungdomarna som fortsatt väntar på beslut, som inte får tillgång till god man, tvingas byta kommun eller inte har tillgång till ett juridiskt ombud är bristen på ordning och reda uppenbar säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Under två år har Rädda Barnens samtalsstödjare tagit emot 2500 samtal från nyanlända barn och ungdomar. 80 procent av samtalen har förts på dari som talas i Afghanistan. Ämnena som tas upp i samtalen handlar om asylprocessen, avslag, ålder, boende och familj.

Under de två år som Stödlinjen funnits har karaktären på samtalen förändrats. Frågorna i början handlade ofta om när man får börja skolan, var man kan spela fotboll och hur man träffar svenska vänner. Barnen som ringde uttryckte ett stort framtidshopp. Men det senaste året hörs en större uppgivenhet hos dem som ringer. Samtalen om hur man mår har fått en allvarligare karaktär.

Vi hade en stor topp i början av 2017 när ungdomar ringde som var oroliga för att deras kompisar funderade på att ta sitt liv, och i några fall var det ungdomar som ringde och hade självmordstankar säger Ola Mattsson chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Den allra vanligaste anledningen till att barn och unga tar kontakt med Stödlinjen är att de har frågor angående asylprocessen. Runt 8 av 10 samtal handlar om just detta. Det är frågor om hur man bevisar sin ålder, frågor om den tillfälliga asyllagstiftningen och väntetider för besked om uppehållstillstånd. I rapporten framgår tydligt att det finns brister i hela kedjan. Alltifrån information om asylprocessen, åldersbedömningar till boenden som inte har tillräckligt hög kvalitet.

Upprop för att unga ska få stanna

Miljöpartiet och Socialdemokraterna uppges just nu sitta i samtal om hur situationen ska lösas för de ensamkommande barn och ungdomar som kom under 2015. Därför tog Rädda Barnen initiativ till #Novemberuppropet tillsammans med 10 andra civilsamhälles organisationer för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. #Novemberuppropet kräver att:

• Samtliga utvisningar till Afghanistan av barn och unga som kom 2015 måste stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar har skett.
• Uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter behöver återinföras.
• Gymnasielagen behöver utvidgas till att gälla fler unga.

Med stöd från Arvsfonden kan Rädda Barnen fortsätta driva Stödlinjen inom ett större projekt som heter Lyssna på mig. Projektet sker i samarbete med Ensamkommandes förbund och ungdomar inom Rädda Barnens påverkansråd. Stödlinjen är öppen varje dag mellan 15-18 och telefonnumret är 0200–77 88 20.

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta Jakob Andersson, presschef på 08 698 92 88

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material