Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Vissa frågor om gode män och förvaltare

Uppdraget som utredningen har haft är att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare i syfte att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare (2013:27).

Rädda Barnen är positiva till förslagen att god man för ensamkommande barn inte kan entledigas innan en ersättare har utsetts, att uppgifter hos överförmyndare och domstol rörande ensamkommande barn kommer att omfattas av sekretess på samma sätt som i god mansärenden enligt föräldrabalken, och till förslaget att rikstäckande statistik över ställföreträdarskap ska tas fram.

Vi är kritiska till att väsentliga delar av den statistik som ska samlas in föreslås införas i ett senare skede samt till att inget faktiskt förslag läggs om att uppdraget som god man för ensamkommande barn ska preciseras.

Vi understryker också vikten av skyndsam handläggning både vid förordnande och vid byte av god man för ensamkommande barn.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.