Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Vi kan göra slut på den extrema fattigdomen

I går kväll släpptes den första i en rad rapporter kring vad som borde komma efter det att Millenniemålen upphör 2015.

Det är den så kallade ”Högnivåpanelen”, där bland annat Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson ingått, som förklarar hur de tycker att ett kommande global ramverk för hållbar utveckling borde se ut och vad det borde innehålla. Läs rapporten.

Det kan låta omöjligt, nästan otänkbart – men en värld fri från extrem fattigdom går faktiskt att uppnå. Frågan är bara om världens ledare har modet som krävs för att nå dit.

Rapporten från Högnivåpanelen är ett positivt tecken i tiden, kanske att världen är mogen att faktiskt lösa de underliggande orsakerna till fattigdom, orättvisor och hunger. Rapporten lyckas balansera ambition med pragmatism och slår fast att vi kan utplåna den extrema fattigdomen, få bort hungern och sätta stopp för barnadödlighet som går att förebygga. Rapporten slår även fast att vi kan få in världen på en mer jämlik och - socialt så väl som ekologiskt - hållbar bana.

Rädda Barnen välkomnar framför allt att man från panelens sida föreslår mål för att få slut på extrem inkomstfattigdom (under 1,25USD/dag), ett stopp för barn- och mödradödlighet som faktiskt går att förebygga, få slut på hungern och sätta stopp för våld mot kvinnor och barn samt säkerställa att alla länder värnar ett transparent och rättssäkert styre. Det är också bra att man sätter fokus på ojämlikheter och hur man kan komma tillrätta med dessa. Ojämlikhet baserat på ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, boendeort eller inkomst är en av de största utmaningarna för utveckling. I tillexempel Nigeria är risken att dö av sjukdomar som går att förebygga dubbelt så hög för de fattigaste barnen jämfört med de rikaste barnen.

Men i vissa avseenden är rapporten svag. Vi skulle ha velat se mycket tydligare fokus på universell tillgång på samhällstjänster, framför allt när det gäller hälsa heltäckande sociala skyddsnät. Vi hade också velat se ett eget mål för minskad ojämlikhet och större fokus på förebyggande av katastrofer.

Det finns många detaljer att gå in på, men det viktiga är att panelen har levererat en vision som regeringar over hela världen borde ta till sig. Nu är det hög tid att börja lyssna. Mindre än 1000 dagar är kvar till Millenniemålen upphör 2015. Det är dags att börja leverera.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30