Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Valberedningen drar tillbaka sitt förslag

'Valberedningen presenterade den 1 april ett förslag på arvodering för framtida styrelse som Rädda Barnens riksmöte har att ta ställning till i september.

Den 15 april blev detta publikt i och med utskick av handlingar till riksmötet. Efter en dialog med styrelsen beslöt valberedningen den 17 april att dra tillbaka sitt förslag till arvodering av förtroendevalda i sin helhet, ett beslut som Rädda Barnens styrelse enhälligt ställer sig bakom.

- Vi har fått många frågor rörande valberedningens förslag till ny styrelse och deras föreslagna arvoden. Som styrelse har vi ansvar för verksamheten och ekonomin och det är det centralt för oss att ha organisationens bästa för ögonen. Vi måste utgå från vad vi har för mandat från att använda våra insamlade medel för av våra medlemmar och givare. De ska gå till att förbättra för barn i utsatta situationer, säger styrelsens ordförande Inger Ashing.

-Våra insatser ska leda till att barn varaktigt får det bättre och vårt uppdrag är att bidra till bestående förbättringar i barns liv. Där ska vårt fokus ligga. Vi kan därför inte ställa oss bakom ett förslag om heltidsarvode till ordförande och vice ordförande med de ökade kostnader det innebär för organisationen, vilket vi meddelat valberedningen, säger Inger Ashing.

- Valberedningen har nu beslutat att dra tillbaka sitt förslag om arvodering. Det är ett beslut som en enig styrelse ställer sig bakom, säger Inger Ashing.

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter i Sverige och i världen.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.