Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Välkommet initiativ om barnfattigdom

Rädda Barnen välkomnar Europakommissionens rekommendation ”Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage” om barnfattigdom.

Den är ett viktigt bidrag i kampen mot barns ekonomiska utsatthet i Europa. Rädda Barnen välkomnar Kommissionens genomgripande tillvägagångssätt, vilket placerar barns rättigheter, barnets bästa, jämlika möjligheter och stöd för de mest utsatta i centrum för åtgärder för att bekämpa barnfattigdom.

Att växa upp i fattigdom kan radikalt förändra ett barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter. Över hela Europa ser Rädda Barnen hur fattigdom leder till att barn förvägras utbildningsmöjligheter, tillgång till sjukvård, hälsosam kost, tillräckliga bostäder och levnadsförhållanden, familjestöd och skydd mot våld, övergrepp, försummelse och utnyttjanden. Vi ser hur barn blir diskriminerade på grund av deras sociala status och hur de hamnar i socialt utanförskap, till exempel genom begränsade möjligheter att delta i fritids-, sport- och kulturaktiviteter.

En jämlik tillgång till gratis och högkvalitativ utbildning, inklusive studiebesök, skolresor med mera, är central för att säkerställa jämlika möjligheter och för att bryta fattigdomscykeln. Skolor ska alltid garantera en fristad, fri från diskriminering och utanförskap. Gratis, eller lågkostnads, fritidsaktiviteter, inklusive kultur och sport, spelar också en viktig roll för att säkerställa social inkludering och barns deltagande.

Kommissionens rekommendation tjänar som ett viktigt incitament för konkreta och starka insatser inom medlemsstaterna. När medlemsstaterna ska genomföra rekommendationen måste de söka generella lösningar, som gynnar och involverar alla barn, inklusive de mest utsatta, för att undvika stigmatisering och utanförskap.

Ladda hem rapporten

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30