Nyhet -

Våra skolor måste välkomna alla elever

Rädda Barnen tar allvarligt på uppgifterna om att vissa skolor inte välkomnar alla elever. Att skolor överhuvudtaget kan kringgå de regler som finns och välja bort elever med sämre studieresultat, sociala svårigheter eller funktionsnedsättning till förmån för välanpassade elever med höga betyg, är helt oacceptabelt.

Alla barn har rätt att gå i skolan. Inget barn får diskrimineras. Och alla barn ska ha samma tillgång till skolan, oavsett skolform. Både Barnkonventionen och den svenska skollagen är tydliga på dessa punkter.

Det senaste decenniet har vi sett hur skillnaderna växer mellan skolor med höga respektive låga studieresultat. Skillnader som finns i alla skolformer. För de elever som inte når kunskapsmålen kan följderna bli katastrofala, och risken för olika former av utanförskap och marginalisering är påtaglig.

Det fria skolvalet ska vara fritt - för alla barn. Vi ska ha en likvärdig skola som välkomnar och utvecklar alla elever. Oavsett förmåga, förutsättningar eller bakgrund.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30