Följ Rädda Barnen

Våra skolor måste välkomna alla elever

Nyhet   •   Nov 01, 2013 22:58 CET

Rädda Barnen tar allvarligt på uppgifterna om att vissa skolor inte välkomnar alla elever. Att skolor överhuvudtaget kan kringgå de regler som finns och välja bort elever med sämre studieresultat, sociala svårigheter eller funktionsnedsättning till förmån för välanpassade elever med höga betyg, är helt oacceptabelt.

Alla barn har rätt att gå i skolan. Inget barn får diskrimineras. Och alla barn ska ha samma tillgång till skolan, oavsett skolform. Både Barnkonventionen och den svenska skollagen är tydliga på dessa punkter.

Det senaste decenniet har vi sett hur skillnaderna växer mellan skolor med höga respektive låga studieresultat. Skillnader som finns i alla skolformer. För de elever som inte når kunskapsmålen kan följderna bli katastrofala, och risken för olika former av utanförskap och marginalisering är påtaglig.

Det fria skolvalet ska vara fritt - för alla barn. Vi ska ha en likvärdig skola som välkomnar och utvecklar alla elever. Oavsett förmåga, förutsättningar eller bakgrund.