Gå direkt till innehåll
Ombuden på Rädda Barnens riksmöte skickar en uppmaning till Sveriges alla nyvalda politiker.
Ombuden på Rädda Barnens riksmöte skickar en uppmaning till Sveriges alla nyvalda politiker.

Nyhet -

Uttalande från Rädda Barnens Riksmöte 2018

Till er som ska styra Sverige,

Den närmsta tiden tar nyvalda politiker plats i kommun- , landstings- och regionfullmäktige och riksdag. Under den gångna mandatperioden fattades det historiska beslutet att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Beslutet förpliktigar och Rädda Barnen vill att barns rättigheter ska stå i centrum för det politiska arbetet under de kommande fyra åren. Ett första steg är prioriteringarna i höstens budgetarbete. Rädda Barnens budgetönskemål till våra styrande politiker handlar om de livsvillkor barn växer upp med.

  1. Vart sjätte barn i världen lever i ett konfliktområde. Rapporten ”War on children” konstaterar att det totala antalet barn som drabbas av krig och konflikter ökat med 75 procent sedan 1990-talets början. Den nya regeringen måste därför ta in ett humanitärt barnskyddsperspektiv i sin utrikespolitik och göra skydd av barn i väpnad konflikt till en budgetprioritering.
  2. Barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lagstiftning 2020. Enligt Rädda Barnen och Humanas ”Barnbarometer” (2018) har mindre än hälften av de svarande kommunerna börjat förbereda sig på att barnkonventionen blir svensk lag. Finansiering måste prioriteras för att utbilda polis, domstolar, socialsekreterare, lärare – med flera – i hur barnkonventionen ska omsättas i praktiken.
  3. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har fortsatt öka. Rädda Barnen kräver att det förebyggande arbetet inom skola, kultur- och fritidsverksamhet och sjukvård förstärks för att säkerställa att barn får kvalitativt stöd och vård i tid, oavsett var i landet man bor. Kommunernas och regionernas/landstingens budgetarbete måste utgå från en barnkonsekvensanalys.

Rädda Barnens riksmöte uppmanar Sveriges samtliga förtroendevalda politiker att utgå från ovanstående tre punkter.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30