Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Utredning om Barnkonventionen som lag

Rädda Barnen och andra barnrättsorganisationer har under många år påpekat att Barnkonventionen behöver göras till svensk lag. Därför ser vi fram mot att regeringen nu äntligen tillsätter den utredning som krävs för att komma vidare med frågan.

Det är ett tillfälle att stärka barnets rättigheter på en rad områden, som till exempel asylärenden och vårdnadstvister. Det är också en möjlighet att stärka kompetensen och minska godtyckligheten i domstolar och myndighetsutövning som gäller barn, och se till att principen om barnets bästa kommer att gälla. Rädda Barnen hoppas att detta blir en chans att på allvar stärka statusen för barns rättigheter i Sverige.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30