Följ Rädda Barnen

Unik dom avseende våldtäkt mot barn

Nyhet   •   Dec 01, 2017 22:40 CET

Uppsala tingsrätt meddelade igår en historisk dom som innebär att sexuella övergrepp av barn över nätet kan bedömas som våldtäkt mot barn.

Rädda Barnen anser att det är ett glädjande besked att tingsrätten genom sitt avgörande tydliggör att våldtäkt mot barn är grov brottslighet som innebär en allvarlig kränkning för de barn som har utsatts.
De tydliga signaler som tingsrätten skickar ut i och med denna dom kommer förhoppningsvis leda till att handläggningstiderna avseende denna typ av brottslighet förkortas och att de barn som har utsatts snabbare får hjälp i form av stöd och behandling.