Nyhet -

Ungdomar utanför gymnasieskolan

SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun.

Rädda Barnen ställer sig bakom innehållet i utredningsförslaget som syftar till att bättre värna unga som hamnar, eller riskerar att hamna, i utanförskap.

Det är en grupp om årligen cirka 2 000 ungdomar som inte börjar i gymnasiekolan efter grundskolan. De hamnar i en utsatt situation som riskerar att ge livslånga negativa konsekvenser. Utredningen innehåller lagförslag om förtydligat ansvar för kommuner och stat, kortare handläggningstider samt insatser för att ge unga snabbare stöd, systematisk dokumentation och utvärdering av insatser till de unga och ett ökat statligt ansvar för de yngsta (16 - 17-åringar) i den här gruppen.

Däremot saknar Rädda Barnen skrivningar som garanterar att de ungas önskemål och tankar om sin situation och stödåtgärder tas tillvara. Vi skulle också vilja att en ny lag ökar kraven på samverkan staten och kommunen utan också, när det är befogat, med landstinget och socialtjänsten.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30