Följ Rädda Barnen

Ungdomar utanför gymnasieskolan

Nyhet   •   Okt 08, 2013 09:36 CEST

SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun.

Rädda Barnen ställer sig bakom innehållet i utredningsförslaget som syftar till att bättre värna unga som hamnar, eller riskerar att hamna, i utanförskap.

Det är en grupp om årligen cirka 2 000 ungdomar som inte börjar i gymnasiekolan efter grundskolan. De hamnar i en utsatt situation som riskerar att ge livslånga negativa konsekvenser. Utredningen innehåller lagförslag om förtydligat ansvar för kommuner och stat, kortare handläggningstider samt insatser för att ge unga snabbare stöd, systematisk dokumentation och utvärdering av insatser till de unga och ett ökat statligt ansvar för de yngsta (16 - 17-åringar) i den här gruppen.

Däremot saknar Rädda Barnen skrivningar som garanterar att de ungas önskemål och tankar om sin situation och stödåtgärder tas tillvara. Vi skulle också vilja att en ny lag ökar kraven på samverkan staten och kommunen utan också, när det är befogat, med landstinget och socialtjänsten.

Läs hela remissvaret.