Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragssk

I departementspromemorian föreslås att underhållsstöd ska differentieras, så att barn som är femton år eller äldre, och berättigade till underhållsstöd, ska få 150 kronor mer i månaden än yngre barn. Samtidigt föreslås att grundavdraget som bidragsskyldiga föråldrar får behålla för egna levnadskostnader ska höjas från 100 000 kronor till 120 kronor. I promemorian ingår även ett förslag om en höjning från 45 000 kr till 60 000 kr som det belopp barnet själv ska kunna tjäna innan det påverkar underhållsstödsbeloppets storlek.

Rädda Barnen välkomnar den höjning av underhållsstödet för de äldre barnen som föreslås. Levnadsomkostnaderna i samhället i stort ökar kontinuerligt, och det gäller även barnen. Rädda Barnen välkomnar även förslaget om att höja grundavdraget som bidragsskyldiga föräldrar får behålla för egna levnadskostnader. Också kostnaderna för de bidragsskyldiga ökar, och för de bidragsskyldiga som har minst betalningsförmåga kan det vara mycket tungt om hela kostnaden för de redan genomförda och de nu föreslagna höjningarna av underhållsstödet landar på dem. Rädda Barnen välkomnar även förslaget om att höja inkomstgränser för reducering av underhållsstöd. Barn bör få behålla en rimlig del av inkomster av eget arbete utan att olika bidrag minskas.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.