Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Tio veckors sommarlov

Sommarlovet är igång, för de flesta barn betyder det glädje och frihet och ett välkommet avbrott från skola och rutiner. För alldeles för många barn en tid av extra stor oro, tristess och medvetenhet om sådant som andra barn tar för givet.

Alla barn ska garanteras en skälig levnadsstandard oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. Barn har rätt till lek och fritid under årets alla månader. Vi vet att en aktiv fritid leder till bättre hälsa och större socialt nätverk, bättre skolresultat osv. Det här är långt ifrån en självklarhet för alla barn. De barn som måste tacka nej till kollo, sommarstuga, bad och utflykter och stanna hemma på gården lär sig att deras möjligheter är begränsade. En lärdom som riskerar att följa med genom livet.

När Rädda Barnens Malmödistrikt för 11:e året ordnar bussutflykterna "Barn till hav och skog" 4-6veckor under sommarmånaderna är det kö för att kunna följa med. Och "Kulturplaneterna" som drivs av Västra Götalandsregionen och Rädda Barnen kan vittna om betydelsen och behovet av gratis, kreativa och meningsfulla aktiviteter för barn som annars inte skulle haft någon chans att komma iväg från hemmet.

Ja, det finns exempel på kommuner som själva eller tillsammans med frivilliga organisationer ordnar meningsfulla aktiviteter med stort vuxenstöd, aktiviteter som är helt gratis!

Men hur åstadkommer man långsiktiga lösningar som verkligen förmår göra skillnad i barnens vardag? Alla dagar under året.

Sämre hälsa, sämre möjlighet att lyckas i skolan och sämre möjligheter till en meningsfull fritid är konsekvenser som drabbar barn. Visst är vi överens om det?

Att barnens föräldrar har en chans att själva försörja sig är de flesta överens om är det viktigaste för att bryta barnens utsatta situation! Men vi vet att fattigdom behöver bekämpas genom en mängd insatser på olika politikerområden, social-, bostads-, skol-, sjukvårds-, och arbetsmarknadspolitik.

Barnfattigdomen ökar i nästan alla Sveriges kommuner. Det krävs ett helhetsperspektiv och ett samlat grepp för att komma åt problemet. Då orsakerna till barnfattigdom ser olika ut i olika kommuner är det av största vikt att titta på vad som ligger bakom statistiken och söka åtgärder för den egna kommunen som både minskar barnfattigdomen och minskar de negativa konsekvenserna för barnen.

Rädda Barnen väntar på fler konkreta åtgärder och politiska beslut för att förbättra situationen för barn. Förslag där man har barnens bästa i fokus. Förslag på åtgärder där man lagt det politiska slagträt åt sidan. En partiblocksöverskridande handlingsplan där man har en strategi för att på lång sikt minska barnfattigdomen och konkreta insatser för att minska de negativa effekterna för barn.

Extra utsatta barn till ensamstående föräldrars, till utlandsfödda föräldrar, barn med föräldrar som inte kommit in på arbetsmarknaden, barnen till föräldrar som inte kunnat utbilda sig. Barnen i familjerna som inte har några marginaler alls när någon blir sjuk eller behöver glasögon, barn som inte kan få skjuts till eller bussbiljett till en aktivitet. Barnen som måste hitta på att de "upplevt" något när skolan börjar eller som aldrig tar med sig en kompis hem för att det inte finns något att "bjuda på". Barnen som tar ett vuxet ansvar alldeles för tidigt .

Det är för alla barn och ungdomars rättigheter vi har ett gemensamt ansvar.

Politiker-

  • lägg kraft och energi på en blocköverskridande nationell handlingsplan
  • gör barnkonsekvensanalyser för beslut som påverkar barn
  • inför en miniminivå på kommunal och landstingsnivå för skydd och stöd till utsatta barn såsom familjecentral, ungdomsmottagning, skolhälsovård

Tio veckors sommarlov kan vara helt underbart - men också oändligt långt....

Agneta Åhlund
Chef för Rädda Barnens Sverigeprogram

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30